GO

 

Hannulv med nye gener til Østmarka

Et unikt viltkameraopptak viser det som trolig er ledertispa i Østmarka ved Oslo og hennes nye partner. Hannen stammer fra det svenske ulvereviret Bjørnås, viser DNA-analyser hos Rovdata. Hvis paret får valper til våren kan det redusere innavlen i Østmarkareviret betraktelig.

Hannulv med nye gener til Østmarka
Et viltkamera har fanget opp to ulver som går sammen i Østmarkareviret. Skjermdump. Video: Privat

Etter flere år uten partner er det nå dokumentert at ulvetispa i Østmarkareviret like utenfor Oslo har fått seg partner igjen. En hannulv har vandret inn og ulvene markerer revir. Til våren er det derfor muligheter for at det igjen blir valpekull i reviret. Les mer hos Statsforvalteren i Oslo og Viken (lenke).

Mye innavl

Ulvereviret ble etablert vinteren 2012/2013 da ei tispe fra et revir utenfor Stockholm og en ulvehann fra Halden fant sammen like utenfor hovedstaden, kunne Rovdata melde den gang. (Lenker til nyhetssaker: Ulvepar i Østmarka og Har kartlagt Østmarka-ulvenes stamtavle)

Senere ble det dokumentert at ulveparet i reviret hadde fått valper. (Lenke til nyhetssaker: Ulvevalper påvist i Østmarka og Nye bilder av ulvene i Østmarka)

Den nåværende ledertispa ble født i reviret i 2015 og har siden da vært i Østmarka. Reviret har vært mye preget av innavl. Ledertispa er avkom fra en far-datter parring og hun har selv paret seg med en sønn, som gav valpekull i 2018 og 2019. Men nå har altså tispa funnet seg make utenfra. 

–  Blir nesten utavl

DNA-analyser gjennomført hos Rovdata viser at ulvehannen stammer fra Bjørnåsreviret i Sverige, som er et av de revirene med lavest grad av innavl i Skandinavia. Ledertispa i Østmarka, derimot, er på den andre siden av innavlsskalaen.

–  Det betyr at et valpekull fra disse to vil redusere innavlen i Østmarkareviret betraktelig. Det blir nesten utavl i forhold til situasjonen de senere årene, sier Øystein Flagstad, genetiker i Rovdata. 

Se viltkameravideo her: (video: Privat)

 

Kan bli valper til våren

Viltkamerabilder fra en privatperson viser det som trolig er ledertispa i Østmarka og hennes nye partner. Fra Bjørnåsreviret har han tatt med seg en god andel gener fra både Galven og Kynna, der immigrantulver fra Finland og Russland tidligere har slått seg ned og fått valper.

–  Tispa begynner å nærme seg sju år, men bør vel kunne gi et par-tre valpekull til før hun går ut av tiden. Hannen kom inn i Østmarka i god tid før parringstida, så her bør det være gode muligheter for et valpekull til våren, sier Flagstad.

Opplevelsesrik forhistorie

Den nye hannulven i Østmarka er påvist en rekke ganger i Norge før han endte opp utenfor hovedstaden. 12. januar i år ble det sett en ulv ved Slottsåsen i Enebakk kommune, og hannulven ble dokumentert i en urinprøve som har blitt analysert. Samme ulv ble registrert på Romerike i juni 2021, der han ble påkjørt. Han var også på Stange i september i fjor, hvor det ble gitt skadefellingstillatelse etter omfattende skader på sau. Han var også en ny sving innom Sverige før han endte opp i Østmarka. 

Statens naturoppsyn (SNO) er nå gjerne interessert i tips som kan dokumentere om det fødes ulvevalper til våren.

–  Vi vil gjerne høre om observasjoner fra området. Du kan melde om tips til SNO i området, sier Jan Huseklepp Wilberg, fagansvarlig for ulveovervåking i SNO.
 

Fakta om overvåkingen av ulv i Norge

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge.

  • Hovedfokuset er på antall ulvekull som blir født i Norge og grenserevir hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og revirhevdende par.

  • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår, ekskrementer, urin og fra døde dyr.

  • Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt, blir analysert ved laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

  • Overvåkingssesongen varer fra 1. oktober til 31. mars.

  • Fire foreløpige statusrapporter slippes i løpet av registreringssesongen, hvorav den siste i mai oppsummerer resultatene for Norge. Den endelige rapporten for Skandinavia kommer i juni.

  • Hensikten med de foreløpige rapportene er å gi feltpersonell, forvaltning og publikum mest mulig oppdatert status i revirene, og synliggjøre hvor vi trenger mer data og gjerne vil ha tips fra publikum.

  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland.

  • Statens naturoppsyn (SNO) leder og koordinerer feltarbeidet, med Høgskolen i Innlandet(INN) ved Evenstad som underleverandør i inntil seks revir i overvåkingssesongen 2021-22:  Varåa, Juvberget, Ulvåa, Julussa, Skärsjön og Evenstad.

Kontaktpersoner:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata