X
GO

 

Deisjøparet har fått minst seks valper i år

DNA-analyser gjennomført hos Rovdata viser at det genetisk viktige Deisjøparet har født minst seks valper i år. Ulvene holder til i det nye Settenreviret, som ligger hovedsakelig i Aurskog-Høland kommune. 

Deisjøparet har fått minst seks valper i år
Tre valper fotografert med viltkamera i det nye Settenreviret i oktober. Viltkamerafoto: Privat

Prøver fra det nye reviret ble samlet inn av Statens naturoppsyn (SNO) i sommer og høst i perioden 17. august til 15. september og sendt til Rovdata for DNA-analyser.

Resultatene er nå klare og publisert i Rovbase og Rovdatas ulveteller.

Fikk treff på seks valper

–  Det er fra DNA-prøvene påvist at det er født et kull på minimum seks valper i det nye reviret, og ingen dokumentert avgang blant disse, forteller Øystein Flagstad, genetiker i Rovdata.

I august ble det ved hjelp av DNA påvist tre valper i reviret, og det ble antatt at én av valpene var død. De nye analysene avkrefter dette.

– Det ble funnet noen pelsrester i hiet, som man antok var rester etter en valp. DNA-analysene gav da også DNA-treff på en valp, som støttet antagelsen. To nye DNA-treff fra skitprøver samlet inn utenfor hiet en måned senere, viser at dette ikke er riktig, fortsetter Flagstad.

Kartlegges utover vinteren

Ulveparet, som forrige vinter ble flyttet av forvaltningen fra Deisjøreviret i Innlandet, har nå etablert seg og hevder revir i et område nord for E18 og øst for Glomma, innenfor ulvesonen. Reviret ligger hovedsakelig i Aurskog-Høland kommune, men berører også Indre Østfold, Marker og Nes kommuner. Det nye reviret har fått navnet Settenreviret.

– Overvåkingen vil utover vinteren kartlegge revirgrenser og avdekke om det er flere valper i flokken, forklarer Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Genetisk viktig

Valper som fødes i dette reviret regnes som genetisk verdifulle fordi de bærer på nye gener som vil kunne bidra til å redusere det ekstreme innavlsnivået i den skandinaviske ulvebestanden.

Hannen i ulveparet i det nyetablerte reviret har finskrussisk opphav og har blitt flyttet to ganger av forvaltningen fra områder helt eller delvis utenfor ulvesonen.
 

Fakta om overvåkingen av ulv i Norge

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge.

  • Hovedfokuset er på antall ulvekull som blir født i Norge og grenserevir hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og revirhevdende par.

  • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår, ekskrementer, urin og fra døde dyr.

  • Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt, blir analysert ved laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

  • Overvåkingssesongen varer fra 1. oktober til 31. mars.

  • Fire foreløpige statusrapporter slippes i løpet av registreringssesongen, hvorav den siste i mai oppsummerer resultatene for Norge. Den endelige rapporten for Skandinavia kommer i juni.

  • Hensikten med de foreløpige rapportene er å gi feltpersonell, forvaltning og publikum mest mulig oppdatert status i revirene, og synliggjøre hvor vi trenger mer data og gjerne vil ha tips fra publikum.

  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland.

  • Statens naturoppsyn (SNO) leder og koordinerer feltarbeidet, med Høgskolen i Innlandet(INN) ved Evenstad som underleverandør i inntil seks revir i overvåkingssesongen 2021-22:  Varåa, Juvberget, Ulvåa, Julussa, Skärsjön og evt. nyetablering på Evenstadsjølen/Deisjøområdet.

Kontaktpersoner:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata