GO

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt

Gaupespor i snøen

Foto: Knut Brenne/Statens naturoppsyn

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt ble etablert i 2000 og gjelder for artene gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn i Norge.

Overvåkingsprogrammet skal sikre presise overvåkingsdata og gode bestandsoversikter for disse artene i Norge, og blant annet sørge for at kartleggingen og overvåkingen av artene blir utført likt og på best mulig måte over hele landet.

Rovdata har ansvaret for drift, formidling og videreutvikling av overvåkingsprogrammet. Rovdata samler inn, bearbeider, sammenstiller og presenterer sentrale funn fra overvåkingen i årlige rapporter.

Det er opprettet et Fagråd for Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt som arbeider for at overvåkingen av artene skal være best mulig.  Fagrådet vurderer blant annet de overvåkingsmetodene som blir benyttet og gir anbefalinger om forbedringer i programmet. Rovdata er sekretariat for Fagrådet.

Mer om overvåkingsprogrammet
Nyheter
Se også

Fagrådet kan kontaktes på følgende e-postadresse: fagradet@rovdata.no