GO

 

Rovdata undersøker døde rovdyr på laboratoriet
28. juni 2022

I løpet av det siste året har Rovdata mottatt 244 rovdyr som er felt under jakt, påkjørt eller har dødd av andre årsaker. De fleste dyrene ble felt under kvote- og lisensjakt.

Den skandinaviske gaupebestanden øker
20. juni 2022

Basert på vinterens gaupeovervåking er det estimert at det var 305 familiegrupper av gaupe i Norge og Sverige før jakt i 2022. Det er en oppgang på 25 familiegrupper fra forrige vinter, men det er store regionale forskjeller. 

Ulvebestanden i Skandinavia har passert 500 dyr
1. juni 2022

Fra vinterens overvåking anslås den skandinaviske ulvebestanden til 540 individer, hvorav 460 i Sverige. I den norske delen av bestanden har antallet vært relativt stabilt de siste tre årene.

Bestandsstatus for de fire store rovdyrene i Norge
23. mai 2022

Rovdata har sendt sitt årlige brev til Miljødirektoratet som oppsummerer bestandsstatus for de store rovdyrene gaupe, jerv, brunbjørn og ulv i Norge.

Ulv i Norge over bestandsmålet
18. mai 2022

Resultatene fra vinterens ulveregistrering viser at det er registrert nesten samme antall valpekull som i fjor i de helnorske revirene og grenserevirene. Når ulver som også har tilhold i Sverige medregnes, har det totale antallet ulver påvist i Norge økt fra 109-114 i fjor vinter til 125-129 denne vinteren.

Nyheter fra Rovdata