GO

Kongeørn

Foto: Espen Lie Dahl

Foto: Espen Lie Dahl

Kongeørn (Aquila chrysaetos) er den nest største rovfuglen vi har i Norge. Bare havørna er større. Den lever i par som har faste territorier og arten er utbredt over store deler av landet. Unntaket er i den sørøstlige delen av landet, hvor den bare opptrer sporadisk.

Utenfor Norges grenser kan du komme over kongeørn i store deler av Europa og Asia, i nordvestlige deler av Afrika og i Nord-Amerika.

Den norske bestanden er regnet som livskraftig, og arten står derfor ikke oppført i Norsk rødliste 2021.

Rovdata har ansvaret for overvåkingen av kongeørn i Norge og for at oversikten over hvor mange kongeørn det er i landet er best mulig.
 

Mer om kongeørn
Nyheter