GO

Brunbjørn

Brunbjørn - Foto Svein Wiik
Foto: Svein Wiik

Brunbjørnen (Ursus arctos) er det største rovdyret vi har på det norske fastlandet, og de fleste individene lever i grenseområdene mot Sverige, Finland og Russland. De bjørnene som blir påvist lengre inn i landet vårt er som oftest unge hanner på vandring.

Det er større bestander av brunbjørn i Europa, Asia og Nord-Amerika.

Den opprinnelige norske bestanden ble utryddet på 1900-tallet på grunn av omfattende jakt over lengre tid, og individene som i dag er innenfor Norges grenser stammer fra Sverige, Finland og Russland. Arten har status som sterkt truet på Norsk rødliste for arter 2021.

Rovdata har ansvaret for overvåkingen av brunbjørn i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.

 

Mer om brunbjørn
Nyheter