Snarveier - Brunbjørn

Kart og figurer - Brunbjørn

Her kan du laste ned oppdaterte kart og figurer fra overvåkingen av brunbjørn. Klikk på Last ned figur, høyreklikk på bildet og velg deretter Lagre som/Save as for å laste ned.

2017
 • Individbestemte prøver 2017

  Kartet viser geografisk lokalisering av individbestemte prøver fra brunbjørn i Norge i 2017 (n=469) etter DNA-analyse. Individbestemte prøver av hannbjørner (n=283) vises på kartet til venstre med blå punkt, og hunnbjørner (n=186) vises med røde punkt.
  915 visninger
 • Registrerte bjørner i Norge i 2017

  Kartet viser en geografisk fordeling av 125 bjørn i Norge 2017 påvist med DNA-analyse. Figuren viser ett punkt for hvert individ, og for individer som er registrert med mer enn én prøve vises ett punkt som er et geografisk midtpunkt. Kart til venstre viser oversikt over 70 hannbjørn (blå), og kart til høyre viser oversikt over 55 hunnbjørn (rød).
  778 visninger
2016
 • Hannbjørner og hunnbjørner i Norge i 2016

  Geografisk lokalisering av individbestemte prøver fra brunbjørn i Norge i 2016 (n=502) etter DNA-analyse. Individbestemte prøver av hannbjørner (n=293) vises på kartet til venstre med blå punkt, og hunnbjørner (n=209) vises med røde punkt.
  Kilde: NINA Rapport 1340
  Last ned figur
  2091 visninger
 • Hannbjørner og hunnbjørner i Norge i 2016

  Geografisk fordeling av 125 bjørn i Norge 2016 påvist med DNA-analyse. Figuren viser ett punkt for hvert individ, og for individer som er registrert med mer enn én prøve vises ett punkt som er et geografisk midtpunkt. Kart til venstre viser oversikt over 74 hannbjørn (blå), og kart til høyre viser oversikt over 51 hunnbjørn (rød).
  Kilde: NINA Rapport 1340
  Last ned figur
  882 visninger
2015
 • Hannbjørner og hunnbjørner i Norge i 2015

  Geografisk lokalisering av individbestemte prøver fra brunbjørn i Norge i 2015 (n=604) etter DNA-analyse. Individbestemte prøver av hannbjørner (n=356) vises på kartet til venstre med blå punkt, og hunnbjørner (n=248) vises med røde punkt.
  Kilde: Aarnes et al. 2016. 4 NIBIO RAPPORT / VOL.: 2, NR.: 56, 2016
  Last ned figur
  2801 visninger
 • Hannbjørner og hunnbjørner i Norge i 2015

  Geografisk fordeling av 128 bjørn i Norge 2015 påvist med DNA-analyse. Figuren viser ett punkt for hvert individ, og for individer som er registrert med mer enn én prøve vises ett punkt som er et geografisk midtpunkt. Kart til venstre viser oversikt over 75 hannbjørn (blå), og kart til høyre viser oversikt over 53 hunnbjørn (rød).
  Kilde: Aarnes et al. 2016. 4 NIBIO RAPPORT / VOL.: 2, NR.: 56, 2016
  Last ned figur
  1011 visninger
2014
 • Hannbjørner og hunnbjørner i Norge i 2014

  Geografisk lokalisering av individbestemte prøver fra brunbjørn i Norge i 2014 (n=501) etter DNA-analyse. Individbestemte prøver av hannbjørner (n=312) vises på kartet til venstre med blå punkt, og hunnbjørner (n=189) vises med røde punkt.
  Kilde: Bioforsk Rapport Vol. 10 Nr. 46 2015
  Last ned figur
  1869 visninger
 • Hannbjørner og hunnbjørner i Norge i 2014

  Geografisk fordeling av 136 bjørn i Norge 2014 påvist med DNA-analyse. Figuren viser ett punkt for hvert individ, og for individer som er registrert med mer enn én prøve vises ett punkt som er et geografisk midtpunkt. Kart til venstre viser oversikt over 82 hannbjørn (blå), og kart til høyre viser oversikt over 54 hunnbjørn (rød).
  Kilde: Bioforsk Rapport Vol. 10 Nr. 46 2015
  Last ned figur
  1123 visninger
2013
 • Hannbjørner og hunnbjørner i Norge i 2013

  Geografisk lokalisering av individbestemte prøver fra brunbjørn i Norge i 2013 (n=638) etter DNA-analyse. Individbestemte prøver av hannbjørner (n=423) vises på kartet til venstre med blå punkt, og hunnbjørner (n=215) vises med røde punkt.
  Kilde: Bioforsk Rapport Vol. 9 Nr. 48 2014 og brev fra Bioforsk datert 8.4.2014
  Last ned figur
  986 visninger
 • Hannbjørner og hunnbjørner i Norge i 2013

  Geografisk fordeling av 148 bjørn i Norge 2013 påvist med DNA-analyse. Figuren viser ett punkt for hvert individ, og for individer som er registrert med mer enn én prøve vises ett punkt som er et geografisk midtpunkt. Kart til venstre viser oversikt over 93 hannbjørn (blå), og kart til høyre viser oversikt over 55 hunnbjørn (rød).
  Kilde: Bioforsk Rapport Vol. 9 Nr. 48 2014 og brev fra Bioforsk datert 8.4.2014
  Last ned figur
  1619 visninger
2012
 • Hannbjørner og hunnbjørner i Norge i 2012

  Geografisk fordeling av 137 bjørn i Norge 2012 påvist med DNA-analyse. Figuren viser et punkt for hvert individ, og for individer som er registrert med mer enn én prøve vises ett punkt som er et geografisk midtpunkt. Kart til venstre viser oversikt over 86 hannbjørn (blå), og kart til høyre viser oversikt over 51 hunnbjørn (rød).
  Kilde: Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 47 2013
  Last ned figur
  1082 visninger
 • Hannbjørner og hunnbjørner i Norge i 2012

  Geografisk lokalisering av individbestemte prøver fra brunbjørn i Norge 2012 (n=555) etter DNA-analyse. Individbestemte prøver av hannbjørner (n=342) vises på kartet til venstre med blå punkt, og hunnbjørner (n=213) vises med røde punkt.
  Kilde: Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 47 2013
  Last ned figur
  1605 visninger
2011
 • Hannbjørner og hunnbjørner i Norge i 2011

  Geografisk lokalisering av individbestemte prøver fra brunbjørn i Norge 2011 (n=593) etter DNA-analyse. Individbestemte prøver av hannbjørner (n=337) vises på kartet til venstre med blå punkt, og hunnbjørner (n=256) vises med røde punkt.
  Kilde: Bioforsk rapport 57-2012
  Last ned figur
  1106 visninger
 • Hannbjørner og hunnbjørner i Norge i 2011

  Geografisk fordeling av 151 bjørn i Norge 2011 påvist med DNA-analyse. Figuren viser et punkt for hvert individ, og for individer som er registrert med mer enn én prøve vises et punkt som er et geografisk midtpunkt. Kart til venstre viser oversikt over 100 hannbjørn (blå), og kart til høyre viser oversikt over 51 hunnbjørn (rød).
  Kilde: Bioforsk rapport 57-2012
  Last ned figur
  1656 visninger
2010
 • Hannbjørner og hunnbjørner i Norge i 2010

  Geografisk fordeling av 166 bjørn i Norge 2010 påvist med DNA-analyse. Figuren viser et punkt for hvert individ, og for individer som er registrert med mer enn én prøve vises et punkt som er et geografisk midtpunkt. Kart til venstre viser oversikt over 113 hannbjørn (blå), og kart til høyre viser oversikt over 53 hunnbjørn (rød).
  Kilde: Bioforsk rapport 49-2011
  Last ned figur
  1218 visninger
 • Hannbjørner og hunnbjørner i Norge i 2010

  Geografisk lokalisering av individbestemte prøver fra brunbjørn i Norge 2010 (n=672) etter DNA-analyse. Individbestemte prøver av hannbjørner (n=476) vises på kartet til venstre med blå punkt, og hunnbjørner (n=196) vises med røde punkt.
  Kilde: Bioforsk rapport 49-2011
  Last ned figur
  1270 visninger
Om bruk

Alle våre kart og figurer kan lastes ned til fri bruk under forutsetning av at de krediteres Rovdata, og at de ikke brukes på en slik måte at de mister sitt opprinnelige faktainnhold.

Rettigheter til kart gjennom Norge Digitalt
 

Binne med tre unger
Jervetispe med to unger
Sjeldent jervebesøk i Østfold
Gaupemor med unger
Ulvevalper i Østmarka 2013
Nye bilder av ulvene i Østmarka