GO

Kart og figurer - Brunbjørn

Her kan du laste ned oppdaterte kart og figurer fra overvåkingen av brunbjørn. Klikk på Last ned figur, høyreklikk på bildet og velg deretter Lagre som/Save as for å laste ned.

2023
 • Påviste bjørner i Norge i 2023

  Kartene viser geografisk fordeling av 178 bjørner påvist med DNA-analyse i Norge 2023. Til venstre 99 hannbjørner (blå) og til høyre 79 hunnbjørner (rød). Det er ett punkt for hvert individ, og for individer som er registrert med mer enn én prøve vises ett punkt som er et geografisk midtpunkt.
  NINA Rapport 2454
  Last ned figur
  1136 visninger
2022
 • Påviste bjørner i Norge i 2022

  Kartene viser geografisk fordeling av 175 bjørner påvist med DNA-analyse i Norge 2022. Til venstre 96 hannbjørner (blå) og til høyre 79 hunnbjørner (rød). Det er ett punkt for hvert individ, og for individer som er registrert med mer enn én prøve vises ett punkt som er et geografisk midtpunkt.
  NINA rapport 2267
  Last ned figur
  2967 visninger
2021
 • Påviste bjørner i Norge i 2021

  Kartene viser geografisk fordeling av 160 bjørner påvist med DNA-analyse i Norge 2021. Til venstre 93 hannbjørner (blå) og til høyre 67 hunnbjørner (rød). Det er ett punkt for hvert individ, og for individer som er registrert med mer enn én prøve vises ett punkt som er et geografisk midtpunkt.
  NINA Rapport 2125
  Last ned figur
  2723 visninger
2020
 • Påviste bjørner i Norge i 2020

  Kartene viser geografisk fordeling av 150 bjørner påvist med DNA-analyse i Norge 2020. Til venstre 85 hannbjørner (blå) og til høyre 65 hunnbjørner (rød). Det er ett punkt for hvert individ, og for individer som er registrert med mer enn én prøve vises ett punkt som er et geografisk midtpunkt.
  Kilde: NINA Rapport 1986
  Last ned figur
  2875 visninger
2019
 • Påviste bjørner i Norge i 2019

  Kartene viser geografisk fordeling av 148 bjørner påvist med DNA-analyse i Norge 2019. Til venstre 91 hannbjørner (blå) og til høyre 57 hunnbjørner (rød). Det er ett punkt for hvert individ, og for individer som er registrert med mer enn én prøve vises ett punkt som er et geografisk midtpunkt.
  Kilde: NINA Rapport 1808
  Last ned figur
  4273 visninger
2018
 • Påviste bjørner i Norge i 2018

  Kartene viser geografisk fordeling av 138 bjørner påvist med DNA-analyse i Norge 2018. Kartet til venstre viser 75 hannbjørn (blå), og kart til høyre viser 63 hunnbjørn (rød). Det er ett punkt for hvert individ, og for individer som er registrert med mer enn én prøve vises ett punkt som er et geografisk midtpunkt.
  Kilde: NINA Rapport 1658
  Last ned figur
  3592 visninger
2017
 • Individbestemte prøver 2017

  Kartet viser geografisk lokalisering av individbestemte prøver fra brunbjørn i Norge i 2017 (n=469) etter DNA-analyse. Individbestemte prøver av hannbjørner (n=283) vises på kartet til venstre med blå punkt, og hunnbjørner (n=186) vises med røde punkt.
  2864 visninger
 • Registrerte bjørner i Norge i 2017

  Kartet viser en geografisk fordeling av 125 bjørn i Norge 2017 påvist med DNA-analyse. Figuren viser ett punkt for hvert individ, og for individer som er registrert med mer enn én prøve vises ett punkt som er et geografisk midtpunkt. Kart til venstre viser oversikt over 70 hannbjørn (blå), og kart til høyre viser oversikt over 55 hunnbjørn (rød).
  2571 visninger
2016
 • Hannbjørner og hunnbjørner i Norge i 2016

  Geografisk lokalisering av individbestemte prøver fra brunbjørn i Norge i 2016 (n=502) etter DNA-analyse. Individbestemte prøver av hannbjørner (n=293) vises på kartet til venstre med blå punkt, og hunnbjørner (n=209) vises med røde punkt.
  Kilde: NINA Rapport 1340
  Last ned figur
  4402 visninger
 • Hannbjørner og hunnbjørner i Norge i 2016

  Geografisk fordeling av 125 bjørn i Norge 2016 påvist med DNA-analyse. Figuren viser ett punkt for hvert individ, og for individer som er registrert med mer enn én prøve vises ett punkt som er et geografisk midtpunkt. Kart til venstre viser oversikt over 74 hannbjørn (blå), og kart til høyre viser oversikt over 51 hunnbjørn (rød).
  Kilde: NINA Rapport 1340
  Last ned figur
  2495 visninger
2015
 • Hannbjørner og hunnbjørner i Norge i 2015

  Geografisk lokalisering av individbestemte prøver fra brunbjørn i Norge i 2015 (n=604) etter DNA-analyse. Individbestemte prøver av hannbjørner (n=356) vises på kartet til venstre med blå punkt, og hunnbjørner (n=248) vises med røde punkt.
  Kilde: Aarnes et al. 2016. 4 NIBIO RAPPORT / VOL.: 2, NR.: 56, 2016
  Last ned figur
  4475 visninger
 • Hannbjørner og hunnbjørner i Norge i 2015

  Geografisk fordeling av 128 bjørn i Norge 2015 påvist med DNA-analyse. Figuren viser ett punkt for hvert individ, og for individer som er registrert med mer enn én prøve vises ett punkt som er et geografisk midtpunkt. Kart til venstre viser oversikt over 75 hannbjørn (blå), og kart til høyre viser oversikt over 53 hunnbjørn (rød).
  Kilde: Aarnes et al. 2016. 4 NIBIO RAPPORT / VOL.: 2, NR.: 56, 2016
  Last ned figur
  2621 visninger
2014
 • Hannbjørner og hunnbjørner i Norge i 2014

  Geografisk lokalisering av individbestemte prøver fra brunbjørn i Norge i 2014 (n=501) etter DNA-analyse. Individbestemte prøver av hannbjørner (n=312) vises på kartet til venstre med blå punkt, og hunnbjørner (n=189) vises med røde punkt.
  Kilde: Bioforsk Rapport Vol. 10 Nr. 46 2015
  Last ned figur
  3534 visninger
 • Hannbjørner og hunnbjørner i Norge i 2014

  Geografisk fordeling av 136 bjørn i Norge 2014 påvist med DNA-analyse. Figuren viser ett punkt for hvert individ, og for individer som er registrert med mer enn én prøve vises ett punkt som er et geografisk midtpunkt. Kart til venstre viser oversikt over 82 hannbjørn (blå), og kart til høyre viser oversikt over 54 hunnbjørn (rød).
  Kilde: Bioforsk Rapport Vol. 10 Nr. 46 2015
  Last ned figur
  2824 visninger
2013
 • Hannbjørner og hunnbjørner i Norge i 2013

  Geografisk fordeling av 148 bjørn i Norge 2013 påvist med DNA-analyse. Figuren viser ett punkt for hvert individ, og for individer som er registrert med mer enn én prøve vises ett punkt som er et geografisk midtpunkt. Kart til venstre viser oversikt over 93 hannbjørn (blå), og kart til høyre viser oversikt over 55 hunnbjørn (rød).
  Kilde: Bioforsk Rapport Vol. 9 Nr. 48 2014 og brev fra Bioforsk datert 8.4.2014
  Last ned figur
  3152 visninger
 • Hannbjørner og hunnbjørner i Norge i 2013

  Geografisk lokalisering av individbestemte prøver fra brunbjørn i Norge i 2013 (n=638) etter DNA-analyse. Individbestemte prøver av hannbjørner (n=423) vises på kartet til venstre med blå punkt, og hunnbjørner (n=215) vises med røde punkt.
  Kilde: Bioforsk Rapport Vol. 9 Nr. 48 2014 og brev fra Bioforsk datert 8.4.2014
  Last ned figur
  2680 visninger
2012
 • Hannbjørner og hunnbjørner i Norge i 2012

  Geografisk lokalisering av individbestemte prøver fra brunbjørn i Norge 2012 (n=555) etter DNA-analyse. Individbestemte prøver av hannbjørner (n=342) vises på kartet til venstre med blå punkt, og hunnbjørner (n=213) vises med røde punkt.
  Kilde: Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 47 2013
  Last ned figur
  3232 visninger
 • Hannbjørner og hunnbjørner i Norge i 2012

  Geografisk fordeling av 137 bjørn i Norge 2012 påvist med DNA-analyse. Figuren viser et punkt for hvert individ, og for individer som er registrert med mer enn én prøve vises ett punkt som er et geografisk midtpunkt. Kart til venstre viser oversikt over 86 hannbjørn (blå), og kart til høyre viser oversikt over 51 hunnbjørn (rød).
  Kilde: Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 47 2013
  Last ned figur
  2653 visninger
2011
 • Hannbjørner og hunnbjørner i Norge i 2011

  Geografisk fordeling av 151 bjørn i Norge 2011 påvist med DNA-analyse. Figuren viser et punkt for hvert individ, og for individer som er registrert med mer enn én prøve vises et punkt som er et geografisk midtpunkt. Kart til venstre viser oversikt over 100 hannbjørn (blå), og kart til høyre viser oversikt over 51 hunnbjørn (rød).
  Kilde: Bioforsk rapport 57-2012
  Last ned figur
  3261 visninger
 • Hannbjørner og hunnbjørner i Norge i 2011

  Geografisk lokalisering av individbestemte prøver fra brunbjørn i Norge 2011 (n=593) etter DNA-analyse. Individbestemte prøver av hannbjørner (n=337) vises på kartet til venstre med blå punkt, og hunnbjørner (n=256) vises med røde punkt.
  Kilde: Bioforsk rapport 57-2012
  Last ned figur
  2806 visninger
2010
 • Hannbjørner og hunnbjørner i Norge i 2010

  Geografisk fordeling av 166 bjørn i Norge 2010 påvist med DNA-analyse. Figuren viser et punkt for hvert individ, og for individer som er registrert med mer enn én prøve vises et punkt som er et geografisk midtpunkt. Kart til venstre viser oversikt over 113 hannbjørn (blå), og kart til høyre viser oversikt over 53 hunnbjørn (rød).
  Kilde: Bioforsk rapport 49-2011
  Last ned figur
  2871 visninger
 • Hannbjørner og hunnbjørner i Norge i 2010

  Geografisk lokalisering av individbestemte prøver fra brunbjørn i Norge 2010 (n=672) etter DNA-analyse. Individbestemte prøver av hannbjørner (n=476) vises på kartet til venstre med blå punkt, og hunnbjørner (n=196) vises med røde punkt.
  Kilde: Bioforsk rapport 49-2011
  Last ned figur
  3158 visninger
Om bruk

Alle våre kart og figurer kan lastes ned til fri bruk under forutsetning av at de krediteres Rovdata, ikke endres og at de ikke brukes på en slik måte at de mister sitt opprinnelige faktainnhold.

Rettigheter til kart gjennom Norge Digitalt