GO

Spor og sportegn - Brunbjørn

Slik samler du inn bjørneskit

Tore Solstad i Statens naturoppsyn (SNO) forteller hvordan du enkelt kan samle inn ekskrementer fra brunbjørn og bidra i overvåkingen av arten i Norge.

Slik kjenner du igjen bjørneskit

Tore Solstad i Statens naturoppsyn (SNO) viser og forklarer typiske kjennetegn på en bjørneskit, og hva som skiller den fra sommer- og vinterskit hos elg.
Bjørnespor

Bjørnespor

CC BY 4.0 Sigrid Skoglund/Norsk institutt for naturforskning
Bjørnespor

Bjørnespor

Foto: Steinar Wikan
Bjørnespor

Bjørnespor

Foto: Kjetil Bjørklid
Bjørnskit

Bjørnskit

Med tyttebær og tyttebærblader. Fra tidlig sommer. Foto: Jonas Kindberg
Hår fra brunbjørn

Hår fra brunbjørn

Foto: Jonas Kindberg
Bjørnskit

Bjørnskit

Foto: Tore Solstad/SNO

Beskrivelse:

Fem tær med tydelig kloavtrykk (Kloavtrykket er som regel tydeligst av framfoten)
Framfot: Lengde 10-16 centimeter, Bredde 11-17 centimeter.
Bakfot: Lengde 12-26 centimeter, Bredde 11-17 centimeter

Sporrekke: Forflytter seg vanligvis i gang med stor skreving og skrittlengden er vanligvis 90-140 centimeter. Sporstillingen er innovervendt.

Kan forveksles med jervespor, men jervens spor er mindre og sporrekka har langt mindre skreving. Jervens spor er også rundere foran, og den femte tåa (tommelen) sitter lengre bak. Kloavtrykker er heller ikke like markert som hos bjørnen.

Andre sportegn er sundrevne stubber, stokker eller nedfallsstammer, opprevne maurtuer og vepsebol, avbrukne eller nedbøyde småtrær, kloring og risping i trær, utformede leier og skit.

Bjørnskiten er som regel store ruker. De inneholder fordøyd plantemateriale, insekter, bær m.m. Bjørnskiten er større enn alle andre rovdyrs skit og skiller seg fra hjortedyr ved at det inneholder ufordøyd og mindre finfordelt plantemateriale. Form, farge, konsistens og innhold kan variere svært mye.

Kilde: Landa, A. 1999. Spor og sportegn, Et hefte til hjelp i bestemmelse av store rovdyr. NINA, NIKU
Spor og sportegn