Snarveier - Brunbjørn

Bestandsstatus - Brunbjørn

I 2016 ble det påvist minimum 125 brunbjørner i Norge ved hjelp av DNA-analyser. 51 av dem var hunner, mens 74 var hanner.

Bjørn nærbilde

Foto: Jan Ove Gjershaug

Mange av bjørnene ble påvist nær riksgrensene mot øst, og lever sannsynligvis deler av året i våre naboland.

Tidligere år

I 2015 ble det påvist minimum 128 brunbjørner i Norge ved hjelp av DNA-analyser. 53 av dem var hunner, mens 75 var hanner.

I 2014 ble det påvist minimum 136 brunbjørner i Norge ved hjelp av DNA-analyser. 54 av dem var hunner, mens 82 var hanner.

I 2013 ble det påvist minimum 148 brunbjørner i Norge ved hjelp av DNA-analyser. 55 av dem var hunner, mens 93 var hanner

I 2012 ble det påvist minimum 137 brunbjørner i Norge ved hjelp av DNA-analyser. 51 av dem var hunner, mens 86 var hanner.  

I 2011 ble det påvist minimum 151 brunbjørner i Norge ved hjelp av DNA-analyser. 51 av dem var hunner, mens 100 var hanner.

I 2010 ble det påvist minimum 166 brunbjørner i Norge ved hjelp av DNA-analyser, fordelt på 53 hunner og 113 hanner.

I 2009 ble det påvist minimum 164 brunbjørner i Norge ved bruk av DNA-analyser. 49 av dem var hunner, mens 115 var hanner.

I 2008 ble det påvist minimum 120 ulike bjørner i Norge, fordelt på 40 hunner og 80 hanner. Det samme året viste beregninger at bestanden av bjørn i Sverige var på mellom 3 000 og 3 700 individer.

Seks kull født i 2016

Ut fra antallet hunnbjørn er det beregnet at det ble født seks (5,9) kull med bjørnunger i 2016. Dette er det samme antall bjørnunger (5,7) som ble beregnet født i 2015.

Bestandsmål

Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål for hvor mange ungekull med brunbjørn som skal fødes i Norge hvert år. Bestandsmålet er fordelt i utvalgte forvaltningsregioner for rovvilt.

Oversikt over antall årlige ungekull fordelt på forvaltningsregioner:

Forvaltnings-region 
Fylke 
Bestandsmål (årlige ungekull)
Bestandsstatus 2016
Region 5
Hedmark
2 (2,3)
Region 6
Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og
Nord-Trøndelag
3
2 (1,8)
Region 7
Nordland
1
0
Region 8
Troms og Finnmark
6 2 (1,8)
 
 
13
6 (5,9)

Leveområder

Binnene i Norge har leveområder som ligger opp til områdene med binner i Sverige, Finland og Russland. De lever derfor hovedsakelig i de fem avgrensende områdene Pasvik, Anárjohka, indre Troms, østlige Nord-Trøndelag og østlige Hedmark.

Hannbjørnene bruker større områder enn binnene og kan streife over store avstander, spesielt under utvandring. De kan derfor i prinsippet forekomme hvor som helst i Norge.

Skulle utryddes

På midten av 1800-tallet levde det mellom 4 700 og 4 800 brunbjørner i Skandinavia. 3 100 av disse, eller 65 prosent, levde i Norge, mens 1 650 holdt til i Sverige. Politiske målsettinger om at bjørnen skulle utryddes førte imidlertid til en rask nedgang i bestanden fram mot århundreskiftet i begge land.

På begynnelsen av 1900-tallet innførte Sverige flere tiltak for å stoppe nedgangen i bestanden. I Norge avskaffet vi på samme tid den statlige ordningen med skuddpremie på bjørn. På dette tidspunktet var det bare cirka 130 bjørner igjen i Skandinavia.

I perioden fra 1943 til 1994 økte den svenske bestanden cirka 1,5 prosent hvert år, og omtrent på midten av 1990-tallet ble bestanden beregnet til å være cirka 1000 individer i Sverige og mellom 22 og 35 i Norge.

Binne med tre unger
Jervetispe med to unger
Sjeldent jervebesøk i Østfold
Gaupemor med unger
Ulvevalper i Østmarka 2013
Nye bilder av ulvene i Østmarka