GO

 

Vil du samle inn jervskit i påska?

Rovdata oppfordrer turfolket i påska til å samle med seg ekskrementer fra jerven, som er det største mårdyret vi har i Norge. Prøver kan plukkes opp med plastposer og skal leveres til Statens naturoppsyn (SNO) lokalt.

Vil du samle inn jervskit i påska?
Jervskit funnet i Sørfold, Nordland. Foto: Vegar Pedersen/SNO

Rovdata analyserer innsamlede skit- og hårprøver for DNA, og resultatene brukes til å overvåke arten i Norge, uten at vi trenger å være i kontakt med dyrene.

Lær mer om hvordan vi bruker DNA i overvåkingen av alle de fire store rovdyrene og kongeørn her. (lenke)

Ha plastpose klar

– Mange bruker ferien og høytiden ute på tur i skog og fjell. Vi oppfordrer derfor hvert år folk til å ha med seg en plastpose i lomma eller sekken under høytiden, slik at de er klare hvis de finner en jervskit. Vi ønsker kun skitprøver som oppdages ved siden av et jervespor. DNA-analysene av prøver gir oss mye viktig kunnskap om arten over hele Norge, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Resultatene kan blant annet fortelle om prøven er fra jerv, om individet er kjent fra tidligere, hvilke områder den bruker og lever i, og slektskap med andre jerver.

Ta kontakt med SNO

Det pågår årlig en innsamling av jerveprøver over hele landet fra 1. januar og til 1. juni. Det gjøres en betydelig innsats av SNO selv, men innsamlete prøver fra publikum utgjør et viktig bidrag i overvåkingen.

– Husk at du må ikke ta direkte på skiten. Plastposen skal vrenges rundt prøven, slik du ville gjort med en hundeskit, og knytes igjen. Kun én skitprøve per pose og frys ned prøven når du kommer hjem fram mot overlevering til SNO, forklarer Kindberg.

Hårprøver kan også oppbevares i en pose under turen, men bør legges over i en tørr konvolutt når du kommer hjem. Det er svært viktig å huske på at hårprøver ikke skal fryses ned!

Avtal overlevering

Alle prøver skal leveres til lokale rovviltkontakter i SNO (lenke). Ta kontakt med SNO lokalt for å avtale overlevering, og husk å ivareta alle smittevernhensyn med tanke på koronavirus.

– Ved overlevering gjelder generelle tiltak for å hindre og begrense smitte av koronaviruset; sørg for å være nøye med håndvasken og sørg for å holde to meter avstand, sier Jan Paul Bolstad, seksjonsleder i SNO.

Merk prøvene godt

SNO vil vurdere de innsamlede prøvene, og registrerer aktuelle prøver i Rovbase før prøvematerialet sendes videre til Rovdata

Før overlevering til SNO er det viktig at du merker prøvene med navn og adresse på prøvefinner, samt informasjon om funnsted, funndato, kommune og kartreferanse. Denne informasjon kan også ettersendes til SNO per telefon eller e-post.

Prøvesvar publiseres i Rovbase (lenke).

Meld fra i Skandobs

Du kan dele dele observasjoner av gaupe, jerv, brunbjørn og ulv, eller spor og andre sportegn etter disse artene, i det skandinaviske rapportsystemet Skandobs gjennom hele året på internett eller app.

denne siden (lenke) har vi samlet mye viktig informasjon om hvordan publikum kan bidra i overvåkingen av de store rovdyrene i Norge.

Lær mer om rovdyrenes spor og studer sporbilder for hver art på våre nettsider: Brunbjørn (lenke), Gaupe (lenke)  Jerv (lenke)  Ulv (lenke).

God påske!

Fakta om overvåkingen av jerv i Norge:

·        Rovdata har ansvaret for overvåkingen av jerv i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.

·        Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet.

·        Jervebestanden i Norge blir overvåket ved å telle hvor mange valpekull som blir født hvert år og ved å analysere DNA fra innsamlede ekskrementer og hår fra arten.

·        Resultatene blir blant annet brukt til å beregne størrelsen på bestanden og hvordan den utvikler seg over tid.

·        Statens naturoppsyn (SNO) kontrollerer gamle og nye hiplasser på leting etter valpekull fra februar og utover våren og sommeren hvert år.

·        SNO står også for innsamlingen av ekskrementer og hår i felt, og mottar og oversender også prøver som har blitt samlet inn av andre.

·        Prøvene som er samlet inn i Norge hvert år blir analysert ved laboratoriet til Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

·        Analysesvarene fra laboratoriet blir sammenstilt og rapportert i en rapport fra Rovdata.

Kontaktpersoner:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata