X
GO

 

Har undersøkt døde rovdyr

Rovdata har mottatt og obdusert 261 rovdyrkadaver det siste året. Det eldste dyret var en 22 år gammel bjørn.

Har undersøkt døde rovdyr
Ulv Foto © Jan Arne Stokmo

Fra 1. juni i fjor til 1. juni i år har Statens naturoppsyn (SNO), jegere og Fylkesmenn sendt inn rovdyrskrotter til Rovdatas kontor i Trondheim. Totalt 261 døde rovdyr har her blitt obdusert og tatt prøver av, hvorav 100 var gauper, 130 var jerver, 22 var bjørner og 9 var ulver.

Dyrene er som oftest felt under lisensjakt (jerv, brunbjørn og ulv) eller kvotejakt (gaupe). Flere er også tatt ut ved skadefelling og ekstraordinære uttak. Det er også noen tilfeller av påkjørsler, sykdom og politisaker.

Intet ekstraordinært

– Det er i denne perioden ikke funnet noe ekstraordinært under undersøkelsene. Vi har noen få tilfeller av svært avmagrede og syke gauper, blant annet på grunn av skabb, men det er ikke noe unormalt i de funnene sier Frode Holmstrøm, som er overingeniør i Rovdata.

– Kondisjonen til de fleste undersøkte rovdyrene var imidlertid bra. Enkelte hadde store reserver av innvollsfett, noe som betyr at de var i svært god kondisjon, fortsetter han.

22 år gammel Snåsabjørn

Dyrenes alder blir bestemt ved å telle årringene i tennene deres. Tennene blir snittet opp i skiver og fotografert gjennom et mikroskop. Antall årringer avslører hvor gamle dyrene er.

Det eldste dyret som kom inn i denne perioden var en hannbjørn som ble skutt i Snåsa 13. juli i fjor. Undersøkelsene viste at han ble minst 22 år gammel (se tidligere nyhetssak).

– Halvparten av dyrene som ble sendt inn var i aldersgruppen null til ett år gammel. Den andre halvparten var to år og eldre. Sju av dyrene hadde passert ti år. Dette gjaldt fire bjørner, to gauper og en jerv. Den sistnevnte jerven er tidligere omtalt som Kongen av Dovrefjell (se tidligere nyhetssak), sier Holmstrøm.

Ingen rekorder

De eldste rovdyrene som har blitt påvist i undersøkelser hos Rovdata i Norsk institutt for naturforskning (NINA), har imidlertid vært noen år eldre.

– I 1987 ble det felt en brunbjørn på minst 28 år i Lierne i Nord-Trøndelag. I tillegg er det påvist både gaupe og jerv på 16 år og en ulv som var 15 år gammel, sier Morten Kjørstad, som er leder i Rovdata.

Brev i posten

I etterkant av undersøkelsene sender Rovdata hvert år ut en kort rapport til jegere som har felt dyr under kvotejakta og/eller lisensjakta. Rapporten inneholder grunnleggende data om dyret som er felt, som alder, kjønn, reproduksjon og kondisjon.

Rovdata rapporterer også resultatene fra alle undersøkelsene til Direktoratet for naturforvaltning (DN). DN gjør resultatene tilgjengelig for alle gjennom Rovbasen. Du kan gjøre søk i Rovbasen her.

Kontaktpersoner:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata