X
GO

 

Styrker overvåkingen av store rovdyr

Regjeringen gir to millioner kroner ekstra til Rovdata i statsbudsjettet for 2012, som ble lagt fram i dag.

Styrker overvåkingen av store rovdyr
Brunbjørn Foto © Jan Ove Gjershaug

I budsjettet legger Regjeringen opp til å bruke ti millioner kroner til oppfølging av rovviltforliket, som ble vedtatt av et enstemmig Storting 17. juni i år.

To millioner kroner av disse går til økte bevilgninger til Rovdata, som innebærer en styrking av overvåkingen av rovvilt, opplyser Miljøverndepartementet i en pressemelding.

Øker innsatsen

Rovdata er en uavhengig leverandør av overvåkingsdata for jerv, gaupe, brunbjørn, ulv og kongeørn i Norge.

– Vi er veldig glade for denne styrkingen. Midlene gjør at vi kan øke innsatsen i overvåkingen av de fem artene, og slik øke sikkerheten i bestandstallene i tiden fremover, sier Morten Kjørstad, leder i Rovdata.

Rovviltforliket betyr også ei styrking av Statens naturoppsyn (SNO), som er en viktig leverandør av data til overvåkinga av rovvilt. SNO blir styrket med to millioner kroner i budsjettet.

Kontaktperson:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata