X
GO

 

Økt satsing på overvåking

Rovdata er en sentral aktør i arbeidet med å kartlegge og overvåke gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn i Norge. Den nyetablerte enheten ble 30.november markert med et miniseminar på Rockheim i Trondheim.

Økt satsing på overvåking
Morten Kjørstad, leder i Rovdata Foto © Jan Arne Stokmo/Rovdata

Arrangementet hadde deltakere fra en rekke ulike interesseorganisasjoner, forvaltere, forskere og politikere. Deriblant Heidi Sørensen, Statssekretær i Miljøverndepartementet, som holdt innlegg på vegne av Regjeringen. Hun åpnet også Rovdatas internettside, www.rovdata.no.

Kilde for kunnskap

Nettstedet blir et meget viktig verktøy for formidling av kunnskap fra overvåkingen av rovvilt fremover.

–Hvis noen for eksempel ønsker å vite hvor det finnes gaupe i Norge i dag, hvor mange jerver det er registrert i Finnmark, eller hvilke metoder som brukes for å overvåke og telle hvor mange brunbjørner det er i Norge, så er målet at publikum skal kunne gå inn på www.rovdata.no og finne svarene her, sier Morten Kjørstad, leder i Rovdata.

Vil ha dine observasjoner

På seminaret lanserte også Rovdata en database hvor publikum kan legge inn sine egne observasjoner av de store rovdyrene gaupe, jerv, brunbjørn og ulv, på nett. Databasen er utviklet i et samarbeid mellom Rovdata og Artsdatabanken.

– Dersom løsningen blir flittig brukt av publikum, vil det bidra til økt kunnskap om utbredelse og forekomst av artene i Norge, sier Kjørstad.

Ordet er fritt

Det var også innlegg fra ulike interesseorganisasjoner på seminaret. De var utfordret til å si noe om hva de mener om dagens overvåkingsarbeid på rovviltartene, og om det er noe som de mener kan gjøres på andre måter.

I tillegg holdt Jon Swenson, professor ved Universitetet for miljø- og biovitenskap, et faginnlegg med tema overvåking av viltarter.

Morten Kjørstad fortalte, som leder i Rovdata, nærmere om hva enheten er og hvilke oppgaver den har ansvar for å utføre.

Det var satt av tid i programmet til diskusjoner rundt dagens innlegg og tema, og seminaret ble avsluttet ved at Heidi Sørensen oppsummerte dagen.

Faktaboks

  • Rovdata leverer overvåkingsdata og bestandstall på gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn i Norge til forvaltning, media og publikum.
  • Rovdata har ansvaret for formidling, drift og utvikling av Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt.
  • Rovdata er etablert som en selvstedig enhet med egen leder og stab i Norsk institutt for naturforskning (NINA)
Skriv ut

Nyheter fra Rovdata