GO

 

Genetisk viktig ulv fra Norge har etablert seg i Sverige

DNA-analyser viser at en datter av den genetisk viktige Settenulven i Norge har etablert seg i et revir nord i Örebros län i Sverige. Det er gode nyheter for den skandinaviske ulvebestanden, som lider av ekstrem innavl.

Genetisk viktig ulv fra Norge har etablert seg i Sverige
Sporing av to ulver i Lillsjöbäcken i Sverige. Foto: LST (En prøvelapp fra LST er redigert vekk fra bildet)

Ulvetispa fra Norge (V990) er identifisert i et nytt revirmarkerende par i Sverige, cirka tre mil nord for Örebro. Reviret har av svensk ulveovervåking fått navnet Lillsjöbäcken, etter at länsstyrelsen i Örebros län har sporet ulvene og funnet DNA-prøver.

– Ulvetispa er avkom av den finskrussiske lederhannen i Setten (V862), så dette er gode nyheter for den ekstremt innavlede skandinaviske ulvebestanden. Både far og datter bærer på friske gener til den skandinaviske ulvebestanden, og for at disse genene kan spres i bestanden er det avgjørende at ikke bare immigranter etablerer seg og yngler, men også at en del av deres avkom gjør det samme, sier Øystein Flagstad, genetiker i Rovdata.

Svensk partner

Ulvetispa har slått seg sammen med en hannulv som er kjent fra tidligere og som etablerte seg med partner i området (Aspafallet) allerede senhøstes 2017.

– Den etter hvert tilårskomne partneren hans, som var minimum 10 år våren 2022, er nå trolig ute av bildet, som har åpnet opp for denne nyetableringen, forklarer Flagstad. 

Ble flyttet av forvaltningen

Rovdata har tidligere i vinter kunnet slå fast at det for andre gang ble født valper i Settenreviret i Viken og Innlandet på våren i 2022. (lenke til nyhetssak: Åtte ulvekull er dokumentert så langt i vinter)

Hannulven i reviret har blitt flyttet av forvaltningen to ganger, sist gang sammen med partner. Han fikk sitt første kull der i 2021, og mot slutten av forrige sesong ble han registrert med en ny partner.

– Ulver utenfra tar med seg nye gener som, når de spres i bestanden, bidrar til å redusere det ekstreme innavlsnivået i Skandinavia. Dette kan være med å motvirke negative effekter av innavl. Så gjenstår det å se om også hans avkom, ulvetispa i Örebro, føder et valpekull til våren, avslutter Flagstad.

Vinterens ulveovervåking er i gang!

Det er fortsatt tidlig i vinterens bestandsregistrering av ulv som startet 1. oktober og varer fram til 31. mars. Det gjenstår derfor fortsatt mye sporing, innsamling av DNA og annet registreringsarbeid for å kartlegge ulvens status i Norge i vinter. Du kan følge med på ulv som registreres på DNA i Norge i vinter i Rovdatas ulveteller (lenke).

Du kan også bidra i overvåkingen ved å melde fra om ulvespor eller andre observasjoner og funn til Statens naturoppsyn (SNO), Høgskolen i Innlandet (INN) på Evenstad, eller via det skandinaviske rapportsystemet Skandobs (lenke).

Den endelige statusrapporten for ulv i Norge og Sverige vinteren 2022-2023 er planlagt ferdigstilt til 1. juni 2023.

Fakta om overvåkingen av ulv i Norge

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge.

  • Hovedfokuset er på antall ulvekull som blir født i Norge og grenserevir hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og revirhevdende par.

  • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår, ekskrementer, urin og fra døde dyr.

  • Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt, blir analysert ved laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

  • Overvåkingssesongen varer fra 1. oktober til 31. mars.

  • Fire foreløpige statusrapporter slippes i løpet av registreringssesongen, hvorav den siste i mai oppsummerer resultatene for Norge. Den endelige rapporten for Skandinavia kommer i juni.

  • Hensikten med de foreløpige rapportene er å gi feltpersonell, forvaltning og publikum mest mulig oppdatert status i revirene, og synliggjøre hvor vi trenger mer data og gjerne vil ha tips fra publikum.

  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland.

  • Statens naturoppsyn (SNO) leder og koordinerer feltarbeidet, med Høgskolen i Innlandet(INN) ved Evenstad som underleverandør i inntil seks revir i overvåkingssesongen 2022-23:  Varåa, Juvberget, Ulvåa, Julussa, Skärsjön og Østmarka (delt med SNO).

Kontaktperson:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata