X
GO

 

Mer til overvåkingen av rovvilt

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Rovdata med 3,2 millioner kroner i statsbudsjettet for 2013.

Mer til overvåkingen av rovvilt
Kongeørn Foto © Espen Lie Dahl

Forslaget til statsbudsjett for 2013 ble lagt fram i dag. Rovviltforliket, som ble vedtatt av et enstemmig Storting 17. juni 2011, konstaterer at Rovdata skal styrkes, og dette blir fulgt opp i budsjettet med 3,2 millioner kroner i økte bevilgninger.

Rovviltforliket inneholder flere punkter som utvider Rovdata sin virksomhet utover dagens rammer og stiller en rekke krav til økt innsats og utvikling av virkemiddel.

– Vi er godt fornøyde med en økt satsning på overvåkingen av de store rovdyrene og kongeørn i Norge. Dette gjør at vi kan styrke innsatsen i overvåkingen og dermed øke sikkerheten i bestandstallene ytterligere i tiden fremover, sier Morten Kjørstad, leder i Rovdata.

De økte bevilgningene vil blant annet bidra til å sikre lange tidsserier med overvåkingsdata, og at overvåkingen av kongeørn blir av samme høye kvalitet som for de andre fire rovviltartene.

Rovdata er en nasjonal og uavhengig leverandør av bestandstall og andre overvåkingsdata og har ansvaret for overvåkingen av de fem artene jerv, gaupe, brunbjørn, ulv og kongeørn i Norge.

Kontaktperson:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata