X
GO

 

Har påvist tre helnorske ulvekull

For første gang er det dokumentert tre nye ulvekull i helnorske revirer innenfor yngleområdet for ulv.

Har påvist tre helnorske ulvekull
Ulv Foto © John Linnell

– Sporing på snø i romjulen har avdekket at ulvekullet, som ble født i Linnekleppen-reviret i Østfold i 2010, lever i en helnorsk ulveflokk. Det er dermed født minst tre helnorske ulvekull i 2010, sier Morten Kjørstad, leder i Rovdata.

Bestandsmål er nådd

Tidligere i 2010 ble det påvist nye ulvekull i revirene Kynna og Slettås i Hedmark, også disse innenfor det etablerte yngleområdet for ulv.

Stortingets bestandsmål fra 2004 om tre årlige ulvekull i helnorske revir innenfor ulvesonen er derfor nådd for første gang.

Ikke et grenserevir

Sporingene i romjulen viser at det lever en flokk på minst fire ulver vest for Haldenvassdraget i Østfold. Denne består av minst en revirmarkerende voksen ulv og valper. I tillegg lever ett nyetablert og revirmarkerende par øst for Haldenvassdraget, med spor på begge sider av riksgrensen.

– Det var tidligere i vinter uklart om dette ulveparet i øst var foreldreparet i Linnekleppen. Flokken ville i så fall måtte regnes som norsk-svensk, siden paret ble sporet på begge sider av riksgrensen. Nå viser det seg at dette ulveparet er nyetablert. Linnekleppen-reviret er dermed helnorsk, sier Kjørstad.

Leter etter yngletispa

Foreløpig er kun hannen i foreldreparet i Linnekleppen fanget opp gjennom DNA-analyser denne vinteren.

– Det er flere indikasjoner på at yngletispa ikke er i flokken lenger og at foreldreparet dermed ikke er intakt. Dette kan bli avklart ved ytterligere sporing og DNA-analyser, sier Petter Wabakken, prosjektleder ved Høgskolen i Hedmark.

Foreløpige fakta om ulv i Norge per 31.desember 2010:

•Det er påvist tre nye ulvekull i 2010 i de helnorske revirene Kynna, Slettås og Linnekleppen.

•Det er også dokumentert tre helnorske revirmarkerende par i henholdsvis Osdalen og Julussa i Hedmark og i Mangen i Akershus.

•Det er hittil påvist tre revir på tvers av riksgrensen mot Sverige.

•Totalt er det påvist mellom 27 og 32 ulver, som kun lever i Norge, mens mellom 9 og 12 har tilhold i grenserevirene.

•Rovdata er en selvstendig enhet i Norsk institutt for naturforskning (NINA), og har ansvaret for formidling, drift og utvikling av Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt.
 
• Høgskolen i Hedmark er gjennom overvåkingsprogrammet gitt ansvaret for registreringer i felt og overvåking av stasjonære ulver, som familiegrupper, par og enkeltdyr.
 

Kontaktpersoner:

Les mer:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata