X
GO

 

Ulv fra øst påvist i Troms

DNA-analyser av ekskrementer viser at det er en hannulv fra Finland/Russland i Troms fylke. Immigranten fra øst ble sist sporet mandag i kommunene Balsfjord og Målselv.

Ulv fra øst påvist i Troms
Ulv Foto © Baard Næss

Første gang Statens naturoppsyn (SNO) var på sporet av ulven var fra 21. til 27. november i år i Balsfjord kommune. Underveis samlet mannskapene inn ekskrementer, og det er disse som nå viser at ulven stammer fra Finland/Russland.

Etter 27.november forsvant imidlertid ulven og ingen visste hvor den var, før den mandag igjen ble sporet av SNO i Balsfjord og Målselv.
 

Sjeldent syn i Troms

– Ulv er ikke en vanlig art i Troms og vi må tilbake til 2006 for å finne forrige gang ulv ble påvist med sikkerhet i dette fylket. Da ble en ulv sporet i kommunene Balsfjord, Bardu og Målselv i løpet av januar og februar. Etter dette er det ikke gjort sikre registreringer av arten i fylket, før nå, sier Morten Kjørstad i Rovdata.

Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge, og for at oversikten over hvor mange ulv det er i landet er best mulig.

Avhengige av tips

Det var vanskelig vær og dårlige forhold for sporing som gjorde at Statens naturoppsyn mistet sporene etter ulven 27. november.
– Vi lyktes imidlertid mandag å finne den igjen takket være tips fra en observatør, som hadde funnet spor og varslet oss, sier Thomas Johansen i SNO Troms.

Han fremhever viktigheten av å få hjelp fra publikum i slike tilfeller, og er takknemlig for at observatøren tok kontakt over telefon.

– Observasjoner av ulv ønsker vi alltid å få meldt inn til oss så fort som mulig, sier Johansen.

Viktig mot innavl

Immigranter av ulv er spesielt interessant for forskningen og for forvaltningen i Norge. Dette er fordi den Sørskandinaviske bestanden er betydelig innavlet.

– Immigranter kan bidra med nye gener til bestanden, om de vandrer lengre sør i Skandinavia og lykkes med å få valper. Det er derfor et ønske om at slike individer blir fulgt opp tett i overvåkingen, sier Morten Kjørstad.

 

Fakta om overvåking av ulv:

  • Feltarbeidet blir i hovedsak utført av Statens naturoppsyn (SNO) og Høgskolen i Hedmark.
  • SNO følger opp og kontrollerer i felt meldinger om ulv og andre store rovdyr.
  • Rovdata bearbeider det innsamlede materialet og formidler det videre til publikum.
  • DNA-analysene blir utført ved det genetiske laboratoriet til Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.
  • Rovdata er en selvstendig enhet i Norsk institutt for naturforskning (NINA), og har ansvaret for formidling, drift og utvikling av det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt.

Kontaktperson:

  • Morten Kjørstad, leder i Rovdata, tlf. 73 80 14 74/97 73 08 30
Skriv ut

Nyheter fra Rovdata