X
GO

 

Flere ulver i Norge

Ulvebestanden i Norge har vokst. Ferske bestandstall, som Høgskolen i Hedmark har utarbeidet på oppdrag fra Rovdata, viser at det i 2009 var mellom 33 og 39 ulver her i landet, mot 25 til 26 vinteren før.

Flere ulver i Norge
Ulv Foto © John Linnell

Årsaken til veksten er tre nye ulvekull i revirene Kynna, Linnekleppen og Osdalen.


Nyetablering i Østfold
– Sporing på snø fra oktober til april vinteren 2009-2010, og DNA-analyser, viser at tre helnorske ulvekull så dagens lys i disse revirene i 2009. Ulveparene i Kynna og Osdalen fikk valper også vinteren 2008-2009, mens familiegruppen i Linnekleppen er helt ny i Østfold, sier Morten Kjørstad, leder i Rovdata.

Ifølge Petter Wabakken, prosjektleder ved Høgskolen i Hedmark, er det første gang på over 100 år at et ulvepar har etablert revir mellom Haldenvassdraget og Glomma i Østfold fylke.

Flere ulver ved grensen
Vinteren 2009-2010 ble det også registrert flere ulver i grenserevirene, som dekker områder både på norsk og svensk side av riksgrensen. Det ble påvist mellom 33 og 37 ulv, fordelt på sju slike grenserevir, og dette er betydelig flere enn vinteren 2008-2009. Da levde det kun mellom seks og ni ulver i tre slike grenserevir.

– Det er imidlertid viktig å merke seg at kun ett av grenserevirene, som ble påvist vinteren 2009-2010, var nytt. De resterende ble regnet som svenske sesongen før, og forskjellen på da og nå er at mindre deler av disse revirene nå har blitt kartlagt noen få kilometer inn i Norge, forklarer Kjørstad i Rovdata.

Viktige gener
I år er det foreløpig bekreftet kun ett nytt ulvekull i Norge. På forsommeren ble det oppdaget elleve valper hos familiegruppen i Kynna-reviret.

Den finskrussiske ulvehannen, og hans partner i Kynna-reviret, har dermed brakt til verden 24 ulvevalper så langt: 5 i 2007, 8 i 2008 og de nevnte 11 i 2009. Dette kan vise seg å bli et verdifullt bidrag til bestanden i Skandinavia.

– Hvis ulvevalpene etter hvert klarer å formere seg, kan de bidra til å redusere den ekstremt høye innavlen i den skandinaviske bestanden, forklarer Wabakken.

Sporing på snø i høst og vinter vil avdekke om det er kommet ytterligere ulvekull til verden i løpet av 2010.

Uendret i Skandinavia
I Skandinavia som helhet ble det til sammen registrert mellom 252 og 291 ulv i sesongen 2009/2010. Dette er en økning på 17 prosent fra sesongen 2008/2009.

Samtidig mistet en relativ stor del av ulvene livet i løpet av vinteren, blant annet av på grunn av den svenske lisensjakta, hvor 28 ulver ble tatt ut.

Før nye kull ble født i 2010 var det derfor bestanden nede på mellom 202 og 241 ulv, som er identisk med antallet på senvinteren 2009.

Fakta om rapporten :

  • Rapporten viser hvor mange ulv det var i Skandinavia forrige vinter.
  • De nyfødte ulvekullene, som foreløpig er bekreftet i 2010, er også tatt med.
  • Rovdata er en selvstendig enhet i Norsk institutt for naturforskning (NINA), og har ansvaret for formidling, drift og utvikling av det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt.
  • Rovdata leverer overvåkingsdata og bestandstall for gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn i Norge til forvaltning, media og publikum.

 

Kontaktpersoner

Les mer

 

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata