X
Søk

Les dagens nettsaker om rovdyr

Dagens rovdyrsaker fra norske nettmedier.

 

Ulvetelleren

Følg med på ulvene vi registrerer med DNA-prøver i løpet av vinteren.

 

Sett rovdyr eller funnet skit?

Les hva du kan gjøre her.

 
Nyheter
15. august 2023

Har du funnet en skit som du mistenker stammer fra brunbjørn? Da kan du bidra i bestandsregistreringen av bjørn i Norge. Ta kontakt med en lokal rovviltkontakt i Statens naturoppsyn (SNO) for å avtale overlevering av en prøve fra skiten.

 

Rovdata leverer overvåkingsdata og bestandstall på gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn i Norge til publikum, media og forvaltning.

Les mer om Rovdata