GO

Ulv

Foto: Statens naturoppsyn

Foto: Statens naturoppsyn

Ulven (Canis lupus) er det største medlemmet av hundefamilien. Den er en sosial art der de fleste lever i par eller flokker som hevder territorier.

I Norge finner vi den hovedsakelig i sørøstlige deler av landet ved grensen mot Sverige. Enkeltdyr kan imidlertid streife svært langt og kan i prinsippet dukke opp hvor som helst på fastlandet. I resten av verden finner vi ulv i store deler av Europa, Asia og Nord-Amerika.

Arten har status som kritisk truet på Norsk rødliste for arter 2021.

Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge og for at oversikten over hvor mange ulver det er i landet er best mulig.

Mer om ulv
Nyheter