Snarveier

Rovdyrsaker på nett

Vi har satt opp et søk i vår medieovervåker Retriever for å samle aktuelle saker om rovdyr for deg i dagens nettaviser. På listen nedenfor vil du finne saker relatert til overvåking av de fire store rovdyrene og kongeørn fra norske nettaviser det siste døgnet. Savner du noen saker? Tips oss gjerne på rovdata@rovdata.no

 • Folk flest vil ikke ha WWF ( 19 Feb 2019 )
  Nationen: Det foregår en maktkamp om norsk rovdyrforvaltning. Revirkamp er kanskje en enda bedre beskrivelse av Klima- og miljødepartementets (KLD) forsøk på å erstatte både vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap om vilforvaltning med jus.
 • Ulveklager skal behandles om én uke ( 19 Feb 2019 )
  Østlendingen: Tirsdag møtes rovviltnemndene for områdene med mest ulv for å behandle klagene mot den utvidede kvoten for ulvejakt utenfor ulvesonene i Hedmark og Akershus.
 • Rovviltnemnder skal behandle ulveklager neste uke ( 19 Feb 2019 )
  Nationen: Rovviltnemndene for Hedmark og Oslo, Akershus og Østfold kaller inn til møte for å behandle klager på det omstridte vedtaket om utvidet kvote for ulvejakt utenfor ulvesonen i Hedmark og Akershus.
 • Minst 30 gauper er felt så langt i jakta ( 18 Feb 2019 )
  Jeger: Totalkvoten for årets kvotejakt på gaupe i er 55 dyr. Over halvparten er allerede felt.
 • Fikk fire gauper på film ( 18 Feb 2019 )
  Stjørdals-Nytt: Gauper «fanget» på viltkamera Leif Arvid Fremstad fikk nylig hele tolv filmsnutter av en gaupefamilie på sitt viltkamera. Kameraet var satt opp i Våtlandet som ligger øst for Sondalen i Stjørdal.
 • Folk flest vil ha rovdyr ( 18 Feb 2019 )
  Nationen: Når vi i WWF foreslår at rovviltnemndene legges ned, er det nettopp fordi nemndene ikke reflekterer synspunktene til den norske befolkningen.
 • Vil sette opp ny bu ved Raudhamran ( 18 Feb 2019 )
  Vigga: Dovre fjellstyre har søkt om å få rive den gamle oppsynsbua ved Raudhamran i Grimsdalen statsallmenning, og sette opp en ny.
 • Frikirke-Norge er for taust ( 17 Feb 2019 )
  Korsets Seier: Vi har blitt stille i møte med samfunnsdebatten. FORFATTER: Erfaren pastor, misjonær og leder i De Frie Evangeliske Forsamlinger. Stillhet er noe jeg dessverre ikke opplever for mye av.
 • Høyre-utvalg vil styrke rovviltnemndene ( 17 Feb 2019 )
  Avisen Agder: Regjeringens ulvepolitikk har møtt motstand internt både i Høyre og de andre regjeringspartiene. Nå vil et Høyre-utvalg gi mer av ansvaret til rovviltnemndene.
 • 31 gauper felt så langt i jakta ( 15 Feb 2019 )
  Nationen: Totalkvoten for årets kvotejakt på gaupe i er 55 dyr. Over halvparten er allerede felt.
 • 31 gauper felt så langt ( 15 Feb 2019 )
  Driva: I region 6 Trøndelag og Møre og Romsdal er det hittil felt 14 gauper.
 • WWF forsvarer folkestyret ( 15 Feb 2019 )
  Gudbrandsdølen Dagningen: Med en firedel av alle nemndsmedlemmene og fem av åtte ledere, er Sp klart overrepresentert i de nasjonale rovviltnemndene. Partiet representerer imidlertid ikke folk flest i ulvespørsmålet.
 • Slutt på årets lisensjakt på jerv ( 14 Feb 2019 )
  Gudbrandsdølen Dagningen: Fredag 15. februar er siste dagen i årets lisensjakt på jerv. Bare fire av kvoten på åtte dyr var felt på formiddagen torsdag.
 • Eksegese av et rovdyrpolitisk skriftsted, Del II - eller hvordan begrepsforvirring kaster ( 13 Feb 2019 )
  Nye Meninger: Vi gjorde i det foregående rede for bakgrunnen for Galianos brev til Lier Hansen: At det var en bekreftelse av at Norge hadde oppfylt sine forpliktelser etter Bernkonvensjonen når det gjaldt forvaltningen av gaupe og at Stiftelsen Bellonas klage
 • - Plystrer du på bikkja di og det kommer en ulv, da skyter du! ( 13 Feb 2019 )
  TV2: Den rovdyrkritiske foreningen «Naturen for alle» mener ulveskytteren i Trysil er utsatt for justismord.
 • Helleland og ulven ( 12 Feb 2019 )
  Nationen: Søndag 10. februar var stortingsmann og høyrepolitiker Trond Helleland på TV og skrøt av at det «nå skytes flere ulver enn under den rødgrønne regjeringa». Det samme har vært framhevet fra ministerhold tidligere i vinter.
 • Eksegese av et rovdyrpolitisk skriftsted - eller hva en klage til Bernkonvensjonen kan før ( 12 Feb 2019 )
  Nye Meninger: Norsk rovviltforvaltning har sine hellige skrifter. Bernkonvensjonen kan i så måte sammenlignes med bøkene fra Det gamle testamente.
 • Jervjakt i Rennebu ( 12 Feb 2019 )
  NRK Trøndelag: I går ble det felt enda en jerv i Rennebu. Rovviltnemnda gir lisensjegere lov til å felle to til før jakta er over fredag. Det skriver nettstedet opp.no.
 • Ulvebevis vart kasta i saka om den russiske ulven i Trysil ( 12 Feb 2019 )
  Nationen: Ulvehovudet til den skotne Trysil-ulven vart destruert ved ein feil.
 • Tabbe gjorde at viktig ulvebevis ble kastet ( 12 Feb 2019 )
  TV2: Veterinærinstituttet tar ansvaret og beklager tabben. - Undersøkelser av hodeskallen kunne gitt grunnlag for å fastslå om ulven som ble skutt i Trysil var fra den fredede skandinaviske bestanden, eller en ulv som har levd i fangenskap.
Binne med tre unger
Jervetispe med to unger
Sjeldent jervebesøk i Østfold
Gaupemor med unger
Ulvevalper i Østmarka 2013
Nye bilder av ulvene i Østmarka