Snarveier

Rovdyrsaker på nett

Vi har satt opp et søk i vår medieovervåker Retriever for å samle aktuelle saker om rovdyr for deg i dagens nettaviser. På listen nedenfor vil du finne saker relatert til overvåking av de fire store rovdyrene og kongeørn fra norske nettaviser det siste døgnet. Savner du noen saker? Tips oss gjerne på rovdata@rovdata.no

 • Rapport: - FrP er høyreekstrem, sier Politihøgskolen ( 22 Oct 2018 )
  Human Rights Service: Politihøgskolen har signert en rapport om høyreekstremisme i Norge på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet, hvor FrP har statsråden. I rapporten får FrP vite at de selv er en del av problemet. - som høyreekstremt parti.
 • Brev om bjørneforvaltning ( 22 Oct 2018 )
  Foreningen Våre Rovdyr: Foreningen Våre Rovdyr har sammen med WWF verdens naturfond, NOAH - for dyrs rettigheter og Naturvernforbundet sendt brev til Energi- og miljøkomiteen om forvaltning av bjørn i forbindelse med et representantforslag fra Senterpartiet.
 • Fikk fellingstillatelse på ulven ( 22 Oct 2018 )
  NRK Finnmark: 22 sauer og 14 rein er til nå drept av det som antas å være ulv i indre strøk av Finnmark. Tidligere i dag bekreftet fylkesmannen å ha mottatt en søknad om å få avlive ulven.
 • Ensomme ulver bekymrer politiet ( 22 Oct 2018 )
  P5: - Det er de ensomme ulvene som utgjør den største trusselen fra høyreekstreme. Det viser en rapport om høyreekstremisme i Norge som ble lagt fram i dag. Justisdepartementet bestilte rapporten etter terrorangrepene 22. juli 2011.
 • Geologen som ville spore ulv ( 22 Oct 2018 )
  Harvest: Ett år har gått siden jeg ga meg hen til skogen og ulven, og jeg kunne ha gitt meg nå. Men noe i meg sier at jeg må fortsette. Shinrin-yoku, kaller japanerne det - å bade i skogsluft.
 • Isbjørn på hytteraid spreier frykt ( 22 Oct 2018 )
  Sunnmøringen: Ein isbjørn som har brote seg inn i minst ti hytter på Svalbard den siste tida, blir ikkje flytta.
 • Bjørner gikk til angrep i Nord-Sverige - skutt av jegere ( 22 Oct 2018 )
  Avisa Nordland: I helgen har det vært flere bjørneangrep i Sverige, skriver det svenske nyhetsbyåret TT. - Det er flere angrep i år enn tidligere, sier Benny Gäfvert ved Rovdyrsenteret de fem store til TT.
 • Isbjørn på hytteraid sprer frykt ( 21 Oct 2018 )
  NRK Troms: En brysom isbjørn har brutt seg inn i minst ti hytter på Svalbard de siste månedene, og spist både skuresvamper og såpe. Men ifølge Sysselmannen er det uaktuelt å flytte dyret.
 • Ulv drepte 13 sau - nå frykter reineiere massakre ( 19 Oct 2018 )
  NRK Sámi Radio: Det er svært uvanlig med ulveangrep i Finnmark. Nå frykter reineier at ulv har vært på tokt i reinflokken hans, etter saueangrepet tidligere denne uken.
 • Bekrefter funn av drepte reinsdyr ( 19 Oct 2018 )
  NRK: Statens naturoppsyn bekrefter funn av drepte reinsdyr, og undersøker om det er den samme ulven som drepte sauene. - Det ser ut til at reinene er drept på samme måte som sauene, sier Henrik Eira i SNO til Ávvir.
 • Registreringen av ulv er i gang ( 18 Oct 2018 )
  iSolør: Vinterens registrering av ulv i Norge startet 1. oktober og før snøen har lagt seg er det påvist seks kull med ulvevalper i helnorske revir og grenserevir. I Kynnareviret i Hedmark passerte nylig en flokk på minst ni ulver foran et viltkamera.
 • Ville drepe ulven som tok Våler-ordførerens sauer - fikk nei ( 18 Oct 2018 )
  Dagsavisen Moss Dagblad: Fylkesmannen har gitt avslag på Østfold Bondelags søknad om å felle ulven som drepte minst 15 av sauene til Reidar Kaabbel (Sp). Natt til søndag 30. september tok en ulv seg inn på gården til Våler-ordføreren.
 • Radiosendere tok livet av to bjørner og skadet flere ( 17 Oct 2018 )
  Adresseavisen: Utstyret førte til plager eller død for de ville dyrene i stort forskningsprosjekt. 305 bjørner fikk operert inn radioimplantat i et forskningsprosjekt på bjørnebestanden i Skandinavia.
 • Skulle forske på brunbjørn - utstyret tok livet av to og skadet flere bjørner ( 16 Oct 2018 )
  NRK Trøndelag: Forskere opererte inn implantater for å spore bjørn. Nå viser det seg at implantatet førte til store smerter, og to av bjørnene døde. - Grenser til dyremishandling, mener Dyrevernalliansen.
 • Radiosendere ga bivirkninger hos bjørner ( 15 Oct 2018 )
  Veterinærinstituttet: Én type radiosender som i en årrekke har blitt operert inn i skandinaviske brunbjørn, har gitt dyrene alvorlige bivirkninger. Det viser en ny studie fra Det skandinaviske bjørneprosjektet.
 • Radiosendere ga bivirkninger på bjørner ( 15 Oct 2018 )
  NINA: Én type radiosender som ble operert inn i brunbjørn har gitt dyrene alvorlige bivirkninger. Det viser en ny studie fra Det skandinaviske bjørneprosjektet.
 • Atter en sommer i bondens fortegn ( 15 Oct 2018 )
  Oppland Arbeiderblad: Atter en sommer med beitedyr på tur - og utur. Atter en sommer der graset er aller grønnest - på andre siden av gjerde. Atter en sommer med Farmen live.
 • Klima for mer forskning på rein ( 15 Oct 2018 )
  NINA: Klimaendringer kan være en faktor som slår negativt ut for slaktevekta på rein. Det går fram av en ny NINA-rapport om produksjon og tap i reindriften i Nordland.
 • Ulv og ukulturer ( 14 Oct 2018 )
  Nationen: For hundre år sia var 50 prosent av norsk natur preget av villmark - definert som mer enn 5 km fra større inngrep. I dag er villmarka i Sør-Norge bare 5 prosent! Dette stresser spesielt de ville dyra som trenger leveplass.
 • Tok hånd om gaupeunger funnet i Gran ( 13 Oct 2018 )
  Hadeland: To gaupeunger funnet i Gran har dukket opp uten moren. De to vil sannsynligvis ikke overleve alene. Det er Verdens Gang som skriver om de to gaupeungene som har kommet seg bort fra moren sin.
Binne med tre unger
Jervetispe med to unger
Sjeldent jervebesøk i Østfold
Gaupemor med unger
Ulvevalper i Østmarka 2013
Nye bilder av ulvene i Østmarka