X
GO

 

Nå kan du følge med på hiregistreringa av jerv

Rovdata har lansert årets jerveteller der du kan følge med på feltregistreringa av jervekull over hele landet i vår og sommer.

Nå kan du følge med på hiregistreringa av jerv
Viltkamerabilde av jerv. Foto: Statens naturoppsyn (SNO)

I Norge overvåkes jerven ved å samle inn prøver for DNA-analyser og ved å registrere årets jervekull over hele landet. Hiregistreringa av jervekull pågår fra februar og utover våren og sommeren og utføres av Statens naturoppsyn (SNO) i felt.

Alle kan følge med på registreringsarbeidet i Rovdatas jerveteller (lenke)

– Publikum har full innsikt i registreringen av jervekull i Norge. Vi oppdaterer jervetelleren fortløpende etter hvert som nye kull meldes inn av SNO, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

63 jervekull i 2020

I fjor ble det registrert 63 jervekull i Norge. Det var en oppgang på ett kull sammenlignet med 2019.

– Stortinget har fastslått et nasjonalt bestandsmål på 39 årlige kull i landet, og bestanden var derfor over bestandsmålet, sier Kindberg.

Du kan bidra i overvåkingen

Han oppfordrer publikum til å bidra i jerveovervåkingen ved å melde fra om observasjoner av flere jerver i lag. Det kan du gjøre ved å ta direkte kontakt med SNO lokalt eller via Skandobs på app eller internett.

Foreløpige tall

Alle data som publiseres i jervetelleren i løpet av sesongen er foreløpige og basert på vurderinger i felt av SNO. Rovdata vil gå gjennom og kvalitetssikre dataene når sesongen er over, og resultatene publiseres i en rapport 1. oktober.

I 2020 ble jervebestanden i Norge beregnet til å bestå av 382 voksne individer. 

Fakta om overvåkingen av jerv:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av jerv i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.
  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet.
  • Det anvendes to metoder i overvåkingen; den ene går ut på å registrere hvor mange valpekull som blir født hvert år. Den andre innebærer DNA-analyser av innsamlede ekskrementer, hår og urin fra arten.
  • Resultatene brukes blant annet til å beregne størrelsen på bestanden og hvordan den utvikler seg over tid.
  • Statens naturoppsyn (SNO) kontrollerer gamle og nye hiplasser i Norge på leting etter valpekull fra februar og utover våren og sommeren hvert år.
  • SNO står hovedsakelig for innsamlingen av ekskrementer og hår i felt, og mottar og oversender også prøver som har blitt samlet inn av andre. 
  • DNA-prøvene fra hele landet analyseres ved laboratoriet til Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.
  • Resultatene fra hiregistreringene publiseres i en nasjonal rapport 1. oktober hvert år.
  • Tallene blir også sammenstilt med svenske resultater og publisert i en felles skandinavisk rapport 1. november hvert år.

Kontaktperson i Rovdata:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata