GO

Kart og figurer - Jerv

Her kan du laste ned oppdaterte kart og figurer fra overvåkingen av jerv. Klikk på Last ned figur, høyreklikk på bildet og velg deretter Lagre som/Save as for å laste ned.

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
 • Jervekull i Norge i 2010

  Oversikt over kull med jerv i Norge i 2010.
  Kilde: NINA Rapport 614
  Last ned figur
  2148 visninger
 • Jervekull i Sverige og Norge 2008-2010

  Utbredelse av jervekull de siste tre årene, fra 2008 til 2010, i Sverige och Norge. Fargemerkingen illustrerer en buffersone på 20 kilometer rundt registrerte valpekull (svarte kors) och rød-gul indikerer høy respektive lav tetthet av jervekull under disse årene.
  Kilde: NINA Rapport 732
  Last ned figur
  2522 visninger
2009
Om bruk

Alle våre kart og figurer kan lastes ned til fri bruk under forutsetning av at de krediteres Rovdata, ikke endres og at de ikke brukes på en slik måte at de mister sitt opprinnelige faktainnhold.

Rettigheter til kart gjennom Norge Digitalt