Snarveier

Har du sett rovdyr?

Skandobs Gaupe Jerv Brunbjørn Ulv Døde rovdyr

Bidrag fra publikum er viktig i overvåkingen av de store rovdyrene i Norge. På denne siden har vi samlet informasjon for deg som ønsker å hjelpe til med å hente inn mer kunnskap om artene.

Bjørn i Pasvik - Foto: Arne Nævra
Foto: Arne Nævra

De viktigste overvåkingsmetodene er i dag sporing på snø og innsamling av hår og ekskrementer for DNA-analyse. Du kan bidra ved å melde fra om synsobservasjoner av dyrene og spor, eller ved å samle inn skit og hår og levere det til Statens naturoppsyn (SNO) i området.

Skandobs:

Du kan enkelt dele observasjoner av gaupe, jerv, brunbjørn og ulv i Skandobs gjennom hele året. Det gjelder også observasjoner av spor, ekskrementer og andre sportegn som artene etterlater seg. Skandobs er et felles nettsted for rapportering av observasjoner i Norge og Sverige, og er tilgjengelig både på internett og via en egen app for smarttelefoner.

Skandobs-appen tar i bruk din smarttelefons kamera og GPS, og gjør det enkelt å publisere presise data. NB! Tar du bilde av spor, må du huske på å få noe med på bildet som gir informasjon om sporets størrelse. En fyrstikkeske fungerer for eksempel fint. Alle observasjonene havner i rapportsystemet Skandobs på internett, og her kan du følge med på hvilke observasjoner som andre gjør.

Du kan også dele observasjoner av artene ved å ta direkte kontakt med Statens naturoppsyn (SNO) i ditt område. Du finner en oversikt over rovviltkontakter i SNO her.

Innmeldte observasjoner i Skandobs og innleverte hår- og skitprøver vil bli vurdert av eksperter.

Ring hvis det haster

Viktige observasjoner for overvåkingen vil bli fulgt opp med grundige undersøkelser i felt eller med DNA-analyser. Stortinget har slått fast bestandsmål for rovdyrene i Norge basert på antall årlige ungekull. Observasjoner av ungekull er derfor spesielt viktige for overvåkingen.

Når du deler slike observasjoner i Skandobs, vil det automatisk gå en varsling på SMS til SNO i ditt område, som vil følge opp med undersøkelser i felt dersom dette er hensiktsmessig. Det samme gjelder ved observasjoner av for eksempel jervehi og ulv.

For at det skal være mulig å gjennomføre nærmere feltundersøkelser av slike observasjoner er det viktig at de blir meldt inn så fort som mulig. Gjerne på telefon til nærmeste rovviltkontakt i SNO.

Gaupe:

Overvåkingen av gaupe i Norge og Sverge pågår hovedsakelig hver vinter, fra 1. oktober til utgangen av februar måned. Feltarbeidet blir utført av en rekke aktører, inkludert SNO, og det blir også lagt ned en formidabel innsats fra publikum over hele landet.

Du kan delta i overvåkingen ved å melde fra om spor og sportegn etter gaupe, og spesielt av familiegrupper av gaupe. Det vil si av ei morgaupe ifølge med en eller flere unger. Observerer du flere gauper i lag, kan du registrere den i Skandobs eller melde fra til din lokale rovviltkontakt i SNO.

Jerv:

Overvåkingen av jerv i Norge og Sverige pågår hovedsakelig fra 1. januar til 1. juni hvert år. Det gjennomføres både registrering av jervekull i hi og innsamling av hår-og ekskrementprøver for DNA-analyser. Du kan bidra ved å melde fra om spor og andre sportegn etter jerv, eller ved å samle inn jervskit og levere den til SNO i innsamlingsperioden.

Les mer om hvordan du bør samle inn jervskit og hvordan prøven skal håndteres og merkes i denne nyhetssaken: Vil at du skal plukke opp jervskit.

Brunbjørn:

Bjørnen i Skandinavia ligger i hi om vinteren og er derfor vanskelig å spore på snø. Det gjennomføres hvert år en landsomfattende innsamling av biologiske prøver, som hår og skit etter bjørnen, for DNA-analyser.

Du kan delta i overvåkingen av brunbjørn i Norge ved å melde fra om observasjoner og ved å plukke opp bjørneskit som du finner og levere den til din nærmeste rovviltkontakt i SNO.

Les mer om hva du må gjøre om du finner en bjørnebæsj i denne nyhetssaken: Bæsjen avslører bjørnens liv.

Ulv:

Overvåkingen av ulv i Norge pågår hovedsakelig når det er sporsnø på bakken, i perioden fra 1. oktober til 31. mars hvert år. Du kan bidra ved å melde fra om spor og andre sportegn, og ved å samle inn ulveskit som du finner ute i marka. Skitprøver skal leveres til din lokale rovviltkontakt i SNO.

Funn av døde rovdyr

Kommer du over et dødt rovdyr, så må du ta kontakt med SNO, som vil kontrollere funnstedet og hente inn materiale. Resultater fra alle analyserte DNA-prøver vil bli lagt ut i Rovbase etter hvert som de blir klare.

Binne med tre unger
Jervetispe med to unger
Sjeldent jervebesøk i Østfold
Gaupemor med unger
Ulvevalper i Østmarka 2013
Nye bilder av ulvene i Østmarka