Snarveier - Ulv
Kart over ulverevir

Klikk på kartet for å forstørre

Foreløpig status

Sist oppdatert:  15.5.2018  (Oppdateres én gang i måneden)

På denne siden finner du en oversikt over hva som hittil er registrert av ulv i Norge og grenserevir vinteren 2017-2018. Registreringsarbeidet følger gjeldende instruks for overvåking av ulv i Norge og Sverige (se lenke).

De foreløpige resultatene er sammenfattet i tabell og kart. Vær oppmerksom på at begge viser foreløpige data og kan bli endret etter hvert som det samles inn mer data i form av nye observasjoner, sporinger og DNA-analyser.

Revir nr Revir/Område Land Fylke/län Sosial status 2017-18 Kull født i 2017 Antall ulver 2017-18
1 Osdalen N Hedmark Familiegruppe Ja 12
2 Julussa N Hedmark Familiegruppe Ja 7
3 Slettås N Hedmark/Värmland? Familiegruppe Ja 7
4 Letjenna N Hedmark Familiegruppe Ja 6
5 Kynna N Hedmark Familiegruppe Ja 5
6 Mangen N Akershus/Hedmark Familiegruppe Ja 5-6
7 Østmarka N Akershus Familiegruppe Ja 3
8 Hobøl N Østfold Familiegruppe Ja 4
9 Juvberget N/S Hedmark/Värmland Familiegruppe Ja 7
10 Kockohonka S/N Värmland/Hedmark Familiegruppe Ja 8
11 Skugghöjden S/N Värmland/Hedmark Familiegruppe Ja 5
12 Magnor S/N Värmland/Hedmark Familiegruppe Ja 7
13 Boksjø N/S Østfold/V Götaland Familiegruppe Ja 5
14 Koppang N Hedmark Revirmarkerende par Nei 2
15 Deisjøen N Hedmark Revirmarkerende par Nei 2
16 Gräsmark N Hedmark Revirmarkerende par ? 2
17 Varåa N/S Hedmark/Värmland Revirmarkerende par Nei 2
19 Flisdalen S/N Värmland/Hedmark Revirmarkerende par ? 2
20 Rømskog N/S Østfold/Värmland Revirmarkerende par ? 2
21 Brännan S/N Värmland/Østfold Revirmarkerende par Nei 2
Heggeriset N Hedmark Ikke stasjonær Nei 1
Jordet-Evenstad N Hedmark Stasjonær? Nei 1
Rena vest N Hedmark Ikke stasjonær? Nei 1
Starmoen N Hedmark Ikke stasjonær? Nei 1
Stange N Hedmark Ikke stasjonær? Nei 1
Kongsvinger Ø N Hedmark Ikke stasjonær? Nei 1
Aursmoen N Akershus Stasjonær? Nei 1
Rødenes N Østfold/Akershus Stasjonær Nei 1
Deset N Hedmark Ikke stasjonær? Nei 1
Stange-Grue Vest N Hedmark Ikke stasjonær? Nei 1
Tresjøen N Akershus Stasjonær Nei 1
Åmot-Grue N Hedmark Ikke stasjonær Nei 1
Eda-Kongsvinger Ø N Hedmark Stasjonær Nei 1
Åmot/RingebuRingsaker N Oppland Stasjonær? Nei 1
Värmland-Eidskog S/N Värmland/Hedmark Ikke stasjonær? Nei 1
Aurskog N Akershus Ikke stasjonær? Nei 1
Aurskog N Akershus Ikke stasjonær? Nei 1
Totalt (inkl 28 døde) 115-116
Binne med tre unger
Jervetispe med to unger
Sjeldent jervebesøk i Østfold
Gaupemor med unger
Ulvevalper i Østmarka 2013
Nye bilder av ulvene i Østmarka