X
GO

62 kull i jervetelleren

Publisert 16.08.2019

Statens naturoppsyn (SNO) har i år meldt inn 62 jervekull til Rovdata, som nå skal kvalitetssikre feltmaterialet.

Viltkamerabilde: Statens naturoppsyn (SNO)
Viltkamerabilde: Statens naturoppsyn (SNO)

– Feltmannskapene i SNO har meldt inn 62 kull med jervevalper i årets hiregistrering av jerv over hele landet. Hvis resultatet holder seg er det en oppgang på fire kull, fra 58 registrerte kull i fjor. Det vil også være over det nasjonale bestandsmålet på 39 årlige jervekull i Norge, som Stortinget har bestemt, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Jerven føder valper i februar og begynnelsen av mars måned, og utover våren og sommeren pågår det en hektisk aktivitet i felt over hele landet for å spore opp jervehi med valpekull. Det gjøres også kontroller på barmark i noen tilfeller. Publikum har kunnet følge med på registreringsarbeidet i jervetelleren på www.rovdata.no.

Foreløpige tall

Kindberg presiserer at de 62 kullene i jervetelleren er et foreløpig tall som kan endre seg. Rovdata vil kontrollere at alle innmeldte kull oppfyller instruksene for registrering av jerv. Et endelig resultat fra årets hiregistrering av jervekull vil være klart 1. oktober i år.

– Instruksene på jerv er lagd for at vi skal kunne være sikre på at det er et av årets jervekull som er registrert, utdyper han.

9 hiuttak

Etter vedtak fra Miljødirektoratet er det gjennomført hiuttak på 9 av de 62 jervekullene som er registrert i år. Du finner mer informasjon om årets registrerte kull i Rovbase (lenke).

Jervebestanden ble i 2018 beregnet til å bestå av 309 voksne individer.

Fakta om overvåkingen av jerv:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av jerv i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.
  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet.
  • Det anvendes to metoder i overvåkingen; den ene går ut på å registrere hvor mange valpekull som blir født hvert år. Den andre innebærer DNA-analyser av innsamlede ekskrementer og hår fra arten.
  • Resultatene brukes blant annet til å beregne størrelsen på bestanden og hvordan den utvikler seg over tid.
  • Statens naturoppsyn (SNO) kontrollerer gamle og nye hiplasser i Norge på leting etter valpekull fra februar og utover våren og sommeren hvert år.
  • SNO står hovedsakelig for innsamlingen av ekskrementer og hår i felt, og mottar og oversender også prøver som har blitt samlet inn av andre. 
  • DNA-prøvene fra hele landet analyseres ved laboratoriet til Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

Kontaktpersoner i Rovdata:

Sist oppdatert: 16.08.2019 10.16.11