GO

Felt ulvetispe var kjent sauedreper

Publisert 09.08.2017

Ulvetispa som ble felt mandag morgen i Østre Toten er den samme som det så langt er registrert har drept eller skadd nærmere 300 sauer på Hadeland og Toten i sommer. Det viser DNA-analyser gjennomført av Rovdata.

Denne ulvetispa ble skutt mandag morgen i Østre Toten. Foto: Ole Knut Steinset/SNO
Denne ulvetispa ble skutt mandag morgen i Østre Toten. Foto: Ole Knut Steinset/SNO

Ulven ble felt av et jaktlag i Østre Toten ved fem-tiden mandag morgen. Rovdata har utført hasteanalyser av vevsprøver fra den døde ulven, som er sendt til Trondheim.

– Resultatene fra vevsprøvene gav match med tidligere leste ekskrementprøver, som ble samlet inn i kommunene Gran og Hurdal 31. mai og 13. juni. Vi kan derfor bekrefte at dette er den såkalte Hurdalsulven, som tidligere har drept og skadet mange sauer tidligere i sommer, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Ulvetispa fikk navnet fordi det var i Hurdal i Akershus det første gang ble funnet døde sau og lam som den hadde tatt.

Svensk ulv

DNA-analyser av skitprøver funnet etter ulven i Hurdal 31. mai har tidligere kunnet slå fast at ulven stammer fra det svenske Kindla-reviret, som ligger midt i Sverige, i Örebro län.

DNA-overvåking av den skandinaviske ulvebestanden har over tid gitt forskerne god kontroll på individene i bestanden, og det gjelder også denne felte ulvetispa.

– Tispas foreldre kommer fra to ulike svenske revir, nemlig Siljansringen og Acksjön. De er trolig født i 2010 og 2011 og de fikk et ulvekull første gang i 2013, og har født totalt fire kull. Det er foreløpig uklart om de har fått et ulvekull i år, forteller Kindberg.

Trolig en ung ulv

Ulvetispa veide 34,5 kilo da den ble felt. Den er nå til obduksjon og videre undersøkelser hos Rovdata i Trondheim, og det er blant annet funnet rester av sau i magesekken. Videre undersøkelser vil kunne gi flere svar om for eksempel alder og kondisjon. All informasjon vil bli lagt i Rovbase (lenke).

– Det er antatt at den felte ulvetispa har vært på vandring fra Sverige på leting etter nytt revir og partner, som mange unge svenske ulver ofte gjør. På samme måte som unge norske ulver ofte trekker østover, avslutter Kindberg.

 

Fakta om overvåkingen av ulv i Norge:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge og for at oversikten over hvor mange ulverevir, valpekull og individer i landet og grenserevir er best mulig.

  • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår, ekskrementer, urin og fra døde dyr.

  • Overvåkingssesongen varer hovedsakelig fra 1. oktober til 31. mars.

  • Hovedfokuset er på hvor mange ulvekull som blir født i Norge og grenserevir hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og par som hevder revir.

  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland.

  • Statens naturoppsyn (SNO) leder feltarbeidet og samarbeider med Høgskolen i Innlandet, som underleverandør til feltovervåkingen av ulv i Norge.

  • Høgskolen i Innlandet utfører på oppdrag fra Rovdata også kvalitetssikring av sammenstilling av data på landsbasis i månedsrapporter og en endelig sluttrapport i samarbeid med Viltskadecenter i Sverige.

  • Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt, blir analysert ved laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

  • I Sverige er det länsstyrelsene som har ansvaret for å registrere ulv i sine län, mens Viltskadecenter koordinerer og kvalitetssikrer registreringen på nasjonalt nivå, på oppdrag fra Naturvårdsverket.

Kontaktpersoner:

Sist oppdatert: 09.08.2017 14.32.50