X
GO

Fant ny hannbjørn i Hedmark

Publisert 28.04.2014

Bioforsk Svanhovd har nå DNA-analysert 24 forsinkede skitprøver fra Hedmark, og resultatet fører til en endring i bjørnetallet for Norge i 2013. Det ble funnet én ny hannbjørn i fylket og det var derfor til sammen minst 148 bjørner i Norge i fjor.
Brunbjørn Foto © Per Jordhøy
Brunbjørn Foto © Per Jordhøy

De forsinkede skitprøvene fra Hedmark ble ikke oversendt til analyse i tide, og kom derfor ikke med i den opprinnelige statusrapporten for bjørn i Norge i 2013. Prøvene ble i etterkant analysert av Bioforsk Svanhovd og Rovdata lovte i forrige nyhetssak å komme tilbake med oppdaterte opplysninger om prøvene skulle føre til endringer.

– Prøvene er nå analysert og resultatene viser at det i fjor ble påvist 41 bjørner i Hedmark, og ikke 40, som tidligere rapportert. For Norge som helhet fører dette til en endring i bestandstallet fra 147 til minst 148 bjørner påvist totalt i fjor, hvorav 55 hunnbjørner og 93 hannbjørner, forklarer Morten Kjørstad i Rovdata.

Tidligere påvist i Sverige

Den nye hannbjørnen i Hedmark var kjent for bestandsovervåkingen fra før. Den ble første gang registrert i Sverige i 2012, men er ikke tidligere påvist i Norge.

– I 2012 ble hannbjørnen registrert i Sverige rett øst for Trysil kommune. I fjor ble den påvist noen kilometer lengre vest og da på norsk side av riksgrensen og i Trysil, forteller Kjørstad.

Ber om observasjoner

Det er de siste fem årene gjennomført landsdekkende innsamlinger av skit og hår fra brunbjørn i Norge, og det blir det gjort også i år. Flere bjørner har nå forlatt hiet etter vinterdvalen, og vi ber derfor folk melde i fra om observasjoner av bjørn, eller spor og andre sportegn. Observasjoner kan meldes til nærmeste regionale SNO-kontakt eller på www.skandobs.no.

Kart og figurer er oppdatert

Som følge av endringen i antall bjørner i Norge i 2013 har Rovdata oppdatert all tekst og alle kart og figurer på nettsiden.

 
Kartet viser en geografisk fordeling av de 148 bjørnene som ble påvist i Norge i 2013 etter DNA analyse. Midtpunkt er vist for individer som er registrert med mer enn en prøve. Kart til venstre viser oversikt over 93 hannbjørn (blå), og kart til høyre viser oversikt over 55 hunnbjørn (rød). Kart © Rovdata. 

 
Lenke til rapporter fra Bioforsk:
Analyserapport - DNA-analyse av ekskrementprøver fra brunbjørn
Populasjonsovervåking av brunbjørn: DNA-analyse av prøver innsamlet i Norge i 2013

Alle resultater fra 2013 og årene før er tilgjengelig i Rovbase.

Fakta om overvåkingen av brunbjørn:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av brunbjørn i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.
  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet.
  • I 2013 er det for femte året på rad gjennomført en innsamling av DNA fra bjørn over hele landet.
  • Formålet er å registrere hvor mange brunbjørn det er i landet, fordelingen i kjønn mellom dem, og å beregne hvor mange kull med bjørnunger som blir født hvert år.
  • Innsamlingen av ekskrementer og hår i felt blir utført av Statens naturoppsyn (SNO), elgjegere, beitebrukere og andre brukere av utmark. Det blir også tatt vevsprøver for DNA-analyse fra alle døde bjørner i løpet av året.
  • Bioforsk Svanhovd i Pasvik analyserer materialet, og resultatene blir rapportert og formidlet av Rovdata og Bioforsk i fellesskap rundt 1. april hvert år.
  • DNA-analyser viser at det var minst 148 ulike bjørner innenfor Norges grenser i løpet av 2013.
  • De fleste bjørnene lever nær riksgrensene mot øst, og tilbringer trolig deler av året i våre naboland.

Kontaktpersoner:

Sist oppdatert: 28.04.2014 10.16.15