GO

Rekordmange ulvekull i grenserevir

Publisert 17.04.2013

Så langt denne registreringssesongen er det påvist fem kull med valper i ulveflokker som lever på tvers av riksgrensen mellom Norge og Sverige. Dette er flere enn noen gang tidligere siden dagens overvåking av ulvebestanden startet.
Ulv fotografert under kontrollerte forhold i innhegning på Namsskogan Familiepark Foto © Jan Ove Gjershaug/Norsk institutt for naturforskning
Ulv fotografert under kontrollerte forhold i innhegning på Namsskogan Familiepark Foto © Jan Ove Gjershaug/Norsk institutt for naturforskning

Resultatet kommer fram i den foreløpige siste statusrapporten fra overvåkingen av ulv, som Høgskolen i Hedmark har laget på oppdrag fra Rovdata.

– Vi har påvist at det ble født fem kull med ulvevalper i 2012 i revir som Norge deler med Sverige, og dette er det meste vi har registrert siden det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt ble etablert i 2000, forteller Morten Kjørstad, leder i Rovdata.

I 2009 ble det registrert valpekull i fire grenserevir, som var høyeste antall frem til nå.

Tre helnorske ulvekull

Det er tidligere i vinter bekreftet at det i fjor ble født valper i tre helnorske revir, slik at det til sammen så langt er påvist åtte ulvekull i revir som er helt eller delvis på norsk jord.

– Når vi regner med revirene hvor det ikke er registrert valpekull i fjor, er det påvist totalt tretten revir som er helt eller delvis i Norge, sier Kjørstad.

Ett av grenserevirene hvor det ble født valper i fjor er det såkalte Hærsjø-reviret og er nytt. Reviret strekker seg inn i Kongsvinger kommune på norsk side.

Helnorske kull i Hedmark

De tre helnorske kullene som er påvist så langt i sesongen er registrert i revirene Julussa, Slettås og Letjenna, som alle er i sentrale deler av Hedmark fylke.

Stortinget har vedtatt et bestandsmål om at det skal fødes tre ulvekull i helnorske revir innenfor forvaltningsområdet for ulv hvert år, og mer enn 50 prosent av reviret skal være innenfor forvaltningsområdet.

– Ulvene i Slettås-reviret og Letjenna-reviret er så langt kun registrert innenfor forvaltningsområdet mens ulveflokken i Julussa-reviret er kartlagt både innenfor og utenfor. Hittil i registreringssesongen er 51 prosent av revirets areal kartlagt til innenfor forvaltningsområdet, sier Petter Wabakken, prosjektleder for ulveovervåkingen hos Høgskolen i Hedmark.

Revirenes størrelse og utstrekning blir slått fast ut fra den totale mengden med sporinger på snø, DNA-analyser og GPS-posisjoner fra eventuelle radiomerkede ulver som foreligger når registreringssesongen er over.

Fedrene mangler

I samtlige av de tre helnorske revirene hvor det ble født valper i fjor manglet fedrene nå i vinter. I revirene Julussa og Letjenna er det ved sporing og DNA-analyser dokumentert at tispa har fått ny partner og stefar til valpene, mens det ikke er påvist en ny hann i Slettås-reviret.

– Alfadyr holder normalt sammen til en av partnerne dør, og de alfahannene som vi ikke har påvist i vinter er mest sannsynlig døde, forklarer Wabakken.

8 av 13 borte

En stor andel av ulvene som har fått valper i Norge de siste tre årene er borte uten at årsak er dokumentert gjennom bestandsovervåkingen.

– De siste tre årene er åtte av tretten alfadyr som har fått valper borte, og de fleste er sannsynligvis avlivet illegalt. De vanligste dødsårsakene hos ulv i Skandinavia er jakt og illegal avliving, og ingen av disse er felt under lovlig jakt, sier Wabakken.

64 til 77 ulver i Norge - så langt

Hittil i registreringssesongen er det påvist 64 til 77 ulver i Norge, fordelt på elleve fylker i Sør-Norge, og 42 til 46 av disse er kun bekreftet på norsk side av grensen.

I Hedmark er det påvist 47 til 51 ulver og de aller fleste innenfor ulvesonen. I fylkene Akershus, Oslo og Østfold er det tilsammen registrert 11 til 17 ulver og alle innenfor ulvesonen. I tillegg er 2 ulver påvist både i Akershus og Hedmark. De resterende 4 til 7 ulvene er påvist i fylkene Sør-Trøndelag, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Vest-Agder og Aust-Agder.

Ti døde ulver

I løpet av vinteren er ti av ulvene registrert døde. En er påkjørt og ni er felt etter vedtak fattet av forvaltningen.

Neste statusrapport 15. juni vil gi en foreløpig oversikt over ulv både i Norge og Sverige denne registreringssesongen.

Les hele rapporten her:
Ulv i Norge per 15. april 2013. Foreløpige konklusjoner for vinteren 2012/2013. Rapport 6.

Fakta om overvåkingen av ulv:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.
  • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår og ekskrementer.
  • Hovedfokuset er på hvor mange ulvekull som blir født hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og par som hevder revirer.
  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland.
  • Høgskolen i Hedmark på Evenstad (HiHm) er på oppdrag fra Rovdata gitt ansvaret for overvåkingen av ulveflokker, par og stasjonære, enslige ulver i Norge.
  • Statens naturoppsyn (SNO) følger opp de individene som ikke har etablert egne territorier.
  • Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt, blir analysert ved laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

Kontaktpersoner:

Sist oppdatert: 17.04.2013 10.54.02