X
GO

Ønsker rovdyrtips fra jegerne

Publisert 27.09.2012

Kommer du over store rovdyr under jakta eller turen i skogen i høst? Husk å melde i fra om observasjonen i rapportsystemet for store rovdyr på internett eller via Rovdata-appen, oppfordrer Rovdata.
Bjørn Foto © Jan Ove Gjershaug/Norsk institutt for naturforskning
Bjørn Foto © Jan Ove Gjershaug/Norsk institutt for naturforskning

Rovdata har ansvaret for overvåkingen av artene gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn i Norge, og ønsker tips fra alle som kommer over artene, eller spor, ekskrementer og andre sportegn etter dem.

– Høsten er ei fin tid som mange bruker til jakt og turer ut i naturen, og sjansen er derfor større for å gjøre observasjoner av rovdyrene eller spor etter dem, sier Morten Kjørstad, leder i Rovdata.

Han håper derfor at så mange som mulig har lastet ned Rovdata-appen og har den klar på mobiltelefonen sin når observasjonen først skjer.

– Rovdyrene ute i naturen vår vil prøve å unngå mennesker, men man vet aldri hvor de kan dukke opp. Ha derfor appen klar! er oppfordringen fra Kjørstad (Her kan du lese alt du trenger å vite om Rovdata-appen).

Viktig bidrag i overvåkingen

Observasjonene som blir meldt inn blir brukt i overvåkingen av rovdyrene, og noen av dem bidrar til å styrke nøyaktigheten i bestandstallene for artene.

– Bidrag fra publikum er viktig og avgjørende for at vi skal få mer kunnskap om de største rovdyrene og hvor de lever i landet vårt, sier Kjørstad.

Du kan enkelt dele din observasjon ved å besøke vår hjemmeside www.rovdata.no eller ved å laste ned vår app for smarttelefoner. Du kan legge inn en observasjon i rapportsystemet her. Rovdata-appen kan lastes ned gratis fra App Store og Google Play.

Alle observasjoner som gir informasjon om at det er født valper bør også meldes inn til Statens naturoppsyn (SNO) per telefon, slik at de kan følges opp i felt så fort som mulig.

Og husk, tar du bilde av et sporavtrykk, så få med noe på bildet som gir informasjon om størrelsen på avtrykket!

Fakta om rapportsystemet for store rovdyr:

  • Alle som ønsker det kan legge inn observasjoner av gaupe, jerv, brunbjørn og ulv, eller spor etter disse, på www.rovdata.no eller ved å bruke Rovdata-appen for smarttelefoner.
  • Observasjonene er tilgjengelig for alle.
  • Sårbare data blir unntatt fra offentligheten, som for eksempel observasjoner av jervehi.
  • I publikumsløsningen kan du blant annet se hvor observasjoner er gjort, av hvilke arter, om det gjelder en synsobservasjon eller spor, hvem som har lagt dem inn og så videre.
  • Statens naturoppsyn (SNO) har ansvaret for å følge opp og vurdere observasjoner av rovvilt i felt i Norge.
  • Rovdata leverer overvåkingsdata og bestandstall for gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn til forvaltning, media og publikum.

Kontaktpersoner:

Sist oppdatert: 27.09.2012 08.48.59