X
GO

Leter etter gaupefamilier

Publisert 13.01.2012

Ser du en gaupefamilie eller spor i snøen etter to eller flere gauper i følge, så ønsker Statens naturoppsyn (SNO) å høre fra deg.

Gaupe Foto © Espen Lie Dahl
Gaupe Foto © Espen Lie Dahl

SNO har ansvaret for å ta i mot, undersøke, vurdere og rapportere meldinger om familiegrupper av gaupe i Norge, og er godt i gang med å registrere familiegrupper over hele landet. Sporingssesongen varer fram til 1. mars og målet er å registrere gaupefamiliene som finnes rundt om i landet i løpet av denne perioden.

– Vi oppfordrer alle som ser spor i snøen etter to eller flere dyr i følge som de mener er fra gaupe, om å melde fra til den lokale rovviltkontakten i SNO så raskt som mulig, sier Kjartan Knutsen, seksjonssjef for rovvilt i SNO.

Beregner bestanden

SNO rykker da ut i felt for å undersøke meldingene, og opplysningene som de samler inn blir lagt inn i en nasjonal database kalt Rovbasen.

Rovdata har ansvaret for overvåkingen av gaupebestanden i Norge og bruker dataene til å beregne hvor mange gauper og gaupefamilier det er i landet.

– Tips fra publikum er et meget viktig bidrag til overvåkingen av gaupe i Norge. Nå som snøen har lagt seg over det meste av landet er det igjen mulig å finne spor etter gaupa i terrenget. Vi håper derfor at flest mulig melder inn sine observasjoner til SNO og på den måten deltar i registreringen av bestanden, sier Morten Kjørstad, leder i Rovdata.

Han oppfordrer publikum enten til å melde fra til SNOs rovviltkontakt direkte på telefon eller ved å legge inn observasjonen i rapportsystemet for store rovdyr på www.rovdata.no.

Les mer i en pressemelding fra SNO.

Lenke til Rovbasen

Slik kjenner du igjen gaupespor:

 • Gaupa har store labber som gir et nesten sirkelrundt avtrykk med diameter på cirka 10 centimeter. 
 • I de tilfellene hvor avtrykket av poten er synlig, er det mulig å se at gaupa har fire tær som er plassert slik at den ene tåen stikker mer fram enn de andre (asymmetri). 
 • Det er sjelden spor etter klør i avtrykket.
 • Når mor og unger går sammen, vil de ofte gå oppi sporene etter hverandre. Det kan derfor se ut som at bare ett dyr har gått der, selv om det er en hel familie. 
 • Før eller siden splitter dyrene seg og går ved siden av hverandre. Ved å følge sporet over lengre avstand, er det derfor mulig å dokumentere om det dreier seg om en familiegruppe eller ikke.
 • På denne tiden av året har ungene normalt labber som er like stor som eller bare litt mindre enn morens labber. Det kan gjøre det vanskelig å skille mellom spor fra moren og ungene.

Fakta om overvåkingen av gaupe i Norge:

 • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av gaupebestanden i Norge. Dette innebærer blant annet å sørge for at oversikten over hvor mange gauper det er i landet er best mulig.
 • Bestanden blir hovedsakelig overvåket ved å registrere antall familiegrupper hvert år, som består av mordyr i følge med en eller flere årsunger.
 • De fleste registreringene skjer på sporsnø i vinterhalvåret. Observasjoner av dyr, spor eller sportegn blir meldt inn til Statens naturoppsyn (SNO), som sender ut rovviltpersonell i felt for å undersøke nærmere.
 • Ut fra alle bekreftede observasjoner blir det beregnet hvor mange ulike familiegrupper av gaupe man har i Norge det enkelte år før jakta starter.
 • Antallet individer i bestanden blir beregnet ut fra hvor mange familiegrupper det er.
 • Utviklingen i gaupebestanden blir også fulgt ved å telle gaupespor på fastlagte takseringslinjer i utvalgte områder på vinteren. Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) gjennomfører disse registreringene.

Kontaktperson:

Sist oppdatert: 13.01.2012 13.18.19