X
GO

Kart og figurer - gaupe

Her kan du laste ned oppdaterte kart og figurer fra overvåkingen av gaupe. Klikk på Last ned figur, høyreklikk på bildet og velg deretter Lagre som/Save as for å laste ned.

2020
  • Familiegrupper av gaupe før jakt 1996 – 2020

    Antall familiegrupper av gaupe på landsbasis før jakt i perioden 1996–2020. Den stiplede linjen angir det nasjonale bestandsmålet. Tallene for 2014 og senere år er ikke direkte sammenlignbare med tidligere år, da overvåkingsmetodikken er endret i forbindelse med samordningen med Sverige.
    NINA Rapport 1846
    Last ned figur
    118 visninger
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Om bruk

Alle våre kart og figurer kan lastes ned til fri bruk under forutsetning av at de krediteres Rovdata, og at de ikke brukes på en slik måte at de mister sitt opprinnelige faktainnhold.

Rettigheter til kart gjennom Norge Digitalt